Aandachtspunten bij herplaatsen
Inleiding.

Het afstaan van een bouvier en het adopteren van een bouvier is voor veel mensen een ingrijpend en aangrijpend proces dat weloverwogen moet plaatsvinden.
Om u hierbij te helpen geven wij u hierna aantal aandachtspunten waarvan in de praktijk is gebleken, dat navolging daarvan een weloverwogen beslissing makkelijker maakt en teleurstellingen en problemen kan voorkomen.

Aandachtspunten.

1.Indien het oude baasje een vergoeding voor de bouvier wil vragen is het verstandig dat hij daar in het eerste contact duidelijk over is. Zo kunnen misverstanden, ergernissen en zelfs procedures worden voorkomen. Wanneer door het oude baasje aan het nieuwe baasje een vergoeding wordt gevraagd, adviseren wij om maximaal het bedrag aan te houden dat in Nederland gemiddeld voor een asielhond wordt gevraagd. Het gemiddelde bedrag voor een Nederlandse asielhond ligt tussen € 100,= en € 200,= en kan ook afhangen van de leeftijd van de bouvier


2.Spreek met elkaar af en neem daarbij voldoende tijd om elkaar te leren kennen.

3.Als de geïnteresseerde al een hond of honden heeft, spreek dan af dat deze worden meegenomen naar de kennismaking. Zo kunt u zien hoe de klik tussen de honden onderling is. Laat de honden buiten uw eigen terrein kennis met elkaar maken, ga samen een eindje wandelen en neem de honden dan pas mee naar binnen.

4.Geef geen zichtbare aandacht aan de wisselwerking van de hond met zijn baasje en met de geïnteresseerde[n], maar observeer als betrokkenen zo goed mogelijk.

5.Ga als geïnteresseerde bij uzelf na of de handelingen en het gedrag van het baasje en als baasje de handelingen en het gedrag van de geïnteresseerde[n] goed voelen. Zie wat het doet met de hond en of de hond zich er gemakkelijk bij voelt.
Laat vervolgens de geïnteresseerde[n] alleen een ommetje met de hond maken.

6. Voorafgaande aan uw beslissing of u de hond wil nemen verdient het aanbeveling om,indien beschikbaar, inzage te nemen in de navolgende documenten


a) Het hondenpaspoort.
b )Bij rashonden de stamboom dan wel, wanneer de hond na 1 november 2006 is geboren, de stamboom en  het registratiebewijs.
c) Het mutatieformulier van de databank, bijvoorbeeld de NDG, waarin het chipnummer van de hond geregistreerd staat.
d)Vraag om een medische gezondheidsverklaring en het medisch dossier van de hond. Deze gegevens
zijn belangrijk voor de nieuwe dierenarts en u heeft zwart op wit wat de hond in het verleden
gemankeerd heeft. Voor de gezondheidsverklaring kunt u ook naar uw eigen dierenarts gaan.

7. Vraag veel over de hond. Probeer een duidelijk beeld te krijgen over het verleden van de hond.
Waar de hond van houdt, wat hij/zij lekker vindt, medisch verleden en over zijn/haar karakter.
Denk ook aan eventuele tekortkomingen. Bijv.: angsten, of de hond alleen kan zijn, enz.

8. Vraag aan de eigenaar waar hij/zij de hond vandaan heeft en waar de hond geboren is.
Kan altijd van pas komen als er later wat met de hond aan de hand is.

9.Heeft de kennismaking plaatsgevonden, dan kunt U er voor kiezen om een en ander te laten bezinken. Zeker bij twijfel is dat heel verstandig. Neem dus rustig een time-out en overdenk alle informatie, alsmede de argumenten voor en tegen. Maak alsdan met elkaar de afspraak, dat U twee dagen later telefonisch contact met elkaar zult hebben.

10.Is het gevoel voor beide partijen na de time-out goed, dan heeft de bouvier een nieuw baasje gevonden en hebben ook het oude en nieuwe baasje meer zekerheid dat zij een voor de bouvier en zichzelf goede beslissing hebben genomen.

11.Bij twijfel kan een vervolgafspraak mogelijk een oplossing bieden, tenzij de twijfel te groot is. Dan geld bij twijfel NIET DOEN.

12.Spreek als u wilt een proefperiode af. Zo weet u zeker dat de bouvier weer terugkan mocht er onverhoopt iets niet goed gaan. Houdt in de proefperiode ook contact met elkaar. Zo kan het oude baasje het nieuwe baasje goed begeleiden als er iets onverwachts gebeurd, iets dat wellicht heel eenvoudig op te lossen is met advies van het oude baasje.

13.Wilt u als oude baasje een optie hebben om de hond op enig moment nog eens te zien bespreek dit dan vooraf met de geïnteresseerden. Om de hond goed te laten wennen aan het nieuwe baasje en hem niet in verwarring te brengen verdient het aanbeveling om daarvoor een termijn van 6 maanden aan te houden.


14.Of het nieuwe baasje de hond ophaalt of dat het oude baasje de hond naar het nieuwe baasje toebrengt is een kwestie van voorkeuren en overleg.

.
Aarzel niet om als u over het vorenstaande vragen heeft met ons contact op te nemen.

15. Besluiten u en de oude eigenaar tot overdracht van de hond dan dient u gelijktijdig daarmee de hiervoor onder punt 6, onder a t/m d vermelde documenten te ontvangen.
Indien u voor de hond moet betalen is het nuttig om een betalingsbewijs te vragen.


Tot slot.

De Stichting Bouviersupporters bemiddelt en adviseert als het gaat om de algemene zaken, maar de adoptie zelf ligt gevoelig. De beslissing om wel of niet te adopteren is een optelsom van rationele zaken[ kan het financieel, is er voldoende ruimte en aandacht, hoort deze hond met dit karakter in de omgeving thuis, etc.], maar toch ook van gevoel.
En voor wat betreft dat gevoel bent U de enige die daar over gaat en dus ook die beslist.


U  kunt hier een voorbeeld van een herplaatsovereenkomst of een verkoopovereenkomst (Word document) downloaden.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2021