Aanmelden als zoekende
 
Algemeen.

Allereerst wat fijn dat u zich aanmeldt als zoekende naar een bouvier die om welke reden dan ook aangeboden wordt voor herplaatsing.

Graag willen wij u helpen om de bouvier te vinden die past binnen het gezin of bij uzelf.
Door middel van onderstaande aanmeldingsformulieren kunt u zich aanmelden voor het adopteren van een herplaatsbouvier.

Wilt u liever voordat u zich aanmeld eerst persoonlijk contact?
Dat kan: stuur dan een email naar info@bouviersupporters.nl met vermelding van uw naam,
telefoonnummer en eventuele vragen of stuur een whatsapp. ( zie onder)
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden

U kunt ook telefonisch of via whatsapp contact opnemen met:

Marian op 06 45912158 ( 1e aanspreekpunt)
Paulien op 06 17367039
Natasja op 06 83222881

Coördinator Jantina 06 82001851


Wij gaan er van uit dat u uw formulier naar waarheid invult.Aanmelden voor het adopteren van een herplaatsbouvier.

Na aanmelding wordt u bij ons op de zoekende lijst opgenomen. Wordt er een bouvier voor herplaatsing aangemeld waarvan wij denken, dat die goed bij u en uw situatie past, dan nemen wij direct contact met u op. Het is dus niet zo dat de eerste op de lijst ook als eerste aan de beurt is.
Wij kijken altijd, in goed overleg met de baasjes, naar het meest geschikte adres.

Het formulier om zich aan te melden vindt u
Hier [link naar formulier.]

Hier
vindt u tevens het formulier als Word Document. [Zie onderstaande toelichting]

Formulier als Word Document.
Kies voor opslaan en niet voor openen. Open daarna het document in Word, of sla het formulier eerst op. Vul dan het formulier in en kies weer voor opslaan.
Open Uw email- programma, kies voor nieuwe mail en stuur het formulier als bijlage mee naar info@bouviersupporters.n
l.Sign up for adopting a bouvier.

After registration you will be included on the search list. If a bouvier for reassignment is announced which we think fits well with you and your situation, we will contact you immediately. It is therefore not the case that the first on the list is also the first to turn.
We always look, in good consultation with the owners, at the most suitable address.

The form to sign up can be found here [link to form.]

Here you will also find the form as Word Document. [See explanation below]

Form as Word Document.
Choose to save and not to open. Then open the document in Word, or save the form first. Then fill in the form and choose to save again.
Open your e-mail program, choose new e-mail and send the form as an attachment to info@bouviersupporters.nl.
Privacy Statement.

De door derden aan onze stichting verschafte persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en dergelijke zijn uitsluitend toegankelijk voor de stichting.
Deze gegevens zullen slechts aan derden ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor zij aan de stichting zijn verstrekt en na verkregen toestemming van de betrokkene. Een en ander leidt slechts uitzondering in geval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting.Disclaimer

Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023