Aanmelden als zoekende
 
Algemeen.

Allereerst wat fijn dat u zich aanmeldt als zoekende naar een bouvier die om welke reden dan ook aangeboden wordt voor herplaatsing.

Graag willen wij u helpen om de bouvier te vinden die past binnen het gezin of bij uzelf.
Door middel van onderstaande aanmeldingsformulieren kunt u zich aanmelden voor het adopteren van een herplaatsbouvier.

Wilt u liever voordat u zich aanmeld eerst persoonlijk contact?
Dat kan: stuur dan een email naar info@bouviersupporters.nl met vermelding van uw naam,
(bij voorkeur vast) telefoonnummer en eventuele vragen.
Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op, of beantwoorden uw vragen per email.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met:

Jantina op 06 82001851
Paulien op 06 17367039
Mascha op 06 55814099
De dames spreken Nederlands, Duits en Engels.

Wij gaan er van uit dat u uw formulier naar waarheid invult.Aanmelden voor het adopteren van een herplaatsbouvier.

Na aanmelding wordt u bij ons op de zoekende lijst opgenomen. Wordt er een bouvier voor herplaatsing aangemeld waarvan wij denken, dat die goed bij u en uw situatie past, dan nemen wij direct contact met u op. Het is dus niet zo dat de eerste op de lijst ook als eerste aan de beurt is.
Wij kijken altijd, in goed overleg met de baasjes, naar het meest geschikte adres.

Het formulier om zich aan te melden vindt u
Hier [link naar formulier.]

Hier
vindt u tevens het formulier als Word Document. [Zie onderstaande toelichting]

Formulier als Word Document.
Kies voor opslaan en niet voor openen. Open daarna het document in Word, of sla het formulier eerst op. Vul dan het formulier in en kies weer voor opslaan.
Open Uw email- programma, kies voor nieuwe mail en stuur het formulier als bijlage mee naar info@bouviersupporters.n
l.Anmeldung als Interessent für einen Bouvier der zu Ihnen passt.

Nach Ihrer Anmeldung nehmen wir Sie auf unsere Warteliste auf. Wird einen für Sie und Ihre Situation geeigneten Bouvier angemeldet dann nehmen wir sofort Kontakt mit Ihnen auf.

Das Formular um sich anzumelden finden Sie Hier [ Link zum Formular]

Hier finden Sie das Formular als Word Dokument [Sehe untenstehende Erläuterung ].

Wählen Sie Speichern und nicht Öffnen. Öffnen Sie das Dokument in Word, oder speichern Sie das Formular. Füllen Sie dann das Formular aus und wählen Sie danach Speichern. Öffnen Sie Ihr Emailprogramm, wählen Sie Neues Email und senden Sie das Formular als Anlage an info@bouviersupporters.nl


Sign up for adopting a bouvier.

After registration you will be included on the search list. If a bouvier for reassignment is announced which we think fits well with you and your situation, we will contact you immediately. It is therefore not the case that the first on the list is also the first to turn.
We always look, in good consultation with the owners, at the most suitable address.

The form to sign up can be found here [link to form.]

Here you will also find the form as Word Document. [See explanation below]

Form as Word Document.
Choose to save and not to open. Then open the document in Word, or save the form first. Then fill in the form and choose to save again.
Open your e-mail program, choose new e-mail and send the form as an attachment to info@bouviersupporters.nl.
Privacy Statement.

De door derden aan onze stichting verschafte persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en dergelijke zijn uitsluitend toegankelijk voor de stichting.
Deze gegevens zullen slechts aan derden ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor zij aan de stichting zijn verstrekt en na verkregen toestemming van de betrokkene. Een en ander leidt slechts uitzondering in geval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting.Disclaimer

Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019