Op zoek naar een Bouvier die bij u past.
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2016

Allereerst wat fijn dat u zich aanmeldt als zoekende naar een Bouvier die om welke reden dan ook aangeboden wordt voor herplaatsing.

Voor het plaatsen op de wachtlijst rekenen wij geen kosten. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor onze eigen administratie zoals bedoeld in de wet bescherming persoonsgegevens.

Graag willen wij u helpen om de bouvier te vinden die past binnen het gezin of bij uzelf.
Door het onderstaande formulier krijgen wij een beeld welke bouvier dit zou kunnen zijn.

Wij werken niet op volgorde van binnenkomst. Zodra wij een Bouvier aangemeld krijgen die voor herplaatsing beschikbaar is , kijken we altijd naar het profiel van de hond.
Kan deze bij katten, kinderen, andere honden et cetera. Ook kijken we naar de gevraagde en gewenste situatie die de eigenaar bij ons opgeeft. Dit samen maakt een compleet profiel waarmee wij aan de slag gaan. We kijken welke kandidaten op de wachtlijst voldoen aan het profiel en op deze manier wordt er samen met de eigenaar een keuze gemaakt
.

Om een voorbeeld te geven krijgen wij een Bouvier aangemeld die absoluut niet bij katten kan en u heeft katten dan wordt u niet benaderd voor deze hond.
Daarom kan het soms voor de ene kandidaat sneller gaan dan voor de andere kandidaat, maar de aangeboden hond zal altijd aansluiten bij wat u zoekt.

Wilt u aan ons doorgeven als u ergens anders een hond gevonden heeft. Dan kunnen wij uw inschrijving verwijderen.

Onze bemiddeling is kostenvrij, maar na een geslaagde herplaatsing wordt een vrijwillige donatie om onze werkzaamheden ook in de toekomst te kunnen voortzetten, zeer op prijs gesteld


Heeft u vragen dan kunt u ook een email sturen naar info@bouviersupporters.nl
Contactgegevens
Voorletter(s)
Aanhef
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Bent u via uw mobiele nummer ook te bereiken met WhatsApp?
E-mailadres*
*LET OP ! Als er geen e-mailadres is ingevuld wordt dit formulier NIET verzonden!
Hoe wilt u het liefst dat wij contact met u opnemen als wij een mogelijke Bouvier voor u hebben
Tot hoelaat mogen wij u in de avond uren bellen?
Heeft u er bezwaar tegen dat wij u op zondag bellen?
Heeft u er bezwaar tegen wanneer iemand die verbonden is aan onze Stichting persoonlijk bij u langs komt ?
Wilt u aan ons doorgeven als u ergens anders een hond gevonden heeft:
Zoekt u een:
Hoe oud mag de hond zijn?
Voor welke mogelijkheid(-en) wilt u op de wachtlijst worden geplaatst
Mag het ook een op een bouvierlijkende kruising zijn?:
Zoekt u een heel stabiele Bouvier, of mag het ook een beetje een uitdaging zijn?
Moet de hond mee in de auto kunnen?
Mag de hond eventueel een medische aandoening / beperking hebben
Kunt u uitleggen waarom de voorkeur uit gaat naar een Bouvier
Wat is uw ervaring met bouviers?
Heeft u ervaring met een herplaatser?
Bent u bereid om indien nodig een cursus te volgen met de hond
Bent u zich ervan bewust dat een hond als gevolg van zijn/haar verleden een rugzak kan hebben, en bent u bereid om hier veel tijd en liefde in te investeren om hem/haar daar overheen te helpen
Wordt er veel met de Bouvier ondernomen?
Kunt u kort aangeven hoe uw woonsituatie is: woont u in eengezinswoning, flat, appartement zo ja, is er een lift aanwezig ? indien nee, hoeveel trappen moet de hond op ?
Hoe is de gezinssamenstelling en wat zijn de leeftijden van de gezinsleden
Gaan alle leden van het gezin akkoord met de adoptie
Werkt u buitenshuis?
Zo ja, hoeveel uren moet de hond per dag alleen blijven
Is het bekend of een van de gezinsleden allergisch is voor honden
Heeft u ooit een hond moeten herplaatsen? Zo ja, waarom?
Heeft u nog andere huisdieren, zo ja welke?
Heeft u er bezwaar tegen dat wij regelmatig contact met u opnemen over hoe het gaat met de hond
Bent u bereid om ons op de hoogte houden hoe het met de hond gaat
Eventuele aanvullingen & vragen kunt u hier vermelden
Hoe wordt de hond gehuisvest, wordt het een huishond of een kennelhond
vermeld hier uw wensen of u juist een hond zoekt voor binnenshuis, of een hond voor de bewaking met een buitenkennel.
Indien ja, welke leeftijd, ras, geslacht, karakter en is / zijn de aanwezige hond / honden  gesteriliseerd/gecastreerd
Heeft u momenteel al een hond / honden in huis
Bestaat er een mogelijkheid dat u enige dagen vrij neemt om de hond te laten wennen?
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2018