Meer informatie
   
 
     Geplaatst / Vermittelt
     
   
 
   
      Geplaatst / Vermittelt
   
   
   
 

   
   
 


 
   
Bouviers in het asiel
Klik op de naam voor meer informatie
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2017Naam
:
Geslacht
:
reu
Leeftijd
:
10 jaar
Asiel
:
Nederland
Naam
:
Geslacht
:
reu
Leeftijd
:
5 jaar
Asiel
:
Nederland
Geplaatst
Vermittelt
Naam
:
Geslacht
:
reu
Leeftijd
:
2 jaar
Asiel
:
Nederland
Geplaatst
Vermittelt
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers