Begroting 2016
Het uitgangpunt voor de begroting 2016 zijn de baten en lasten van de stichting Bouviersupporters in 2015.
Toelichting bij enkele posten:

Lasten
Vergaderkosten uitgaand van 2 vergaderingen welke 175,= per keer kosten inclusief kilometervergoedingen.
Kosten activiteiten zijn voornamelijk de kilometervergoedingen voor de teamleden.
Websitekosten: Er wordt door Webreus in rekening gebracht € 6,99 voor het domein bouviersupporters.be en € 16,98 voor het domein bouviersupporters.de. Voor het domein bouviersupporters.nl  bij Antagonist zijn de kosten € 44,=per jaar.
De bankkosten waren in 2015 per kwartaal gemiddeld € 46,=. Wordt dan 4 x €46,00 = €184,00 er is rekening gehouden met verhoging van de kosten met 4 euro per kwartaal.


Baten
De wandelingen in het voorjaar en in december kunnen elk € 75,= opleveren. Totaal € 150,= en de NBC evenementen kunnen €50,00 opbrengen.

De donaties voor bemiddeling zijn afhankelijk van het aantal bemiddelde bouviers en de tevredenheid van de baasjes. De laatste vier jaar is er gemiddeld € 1200,00 per jaar ontvangen aan donaties van tevreden baasjes. Al een aantal jaar neemt het aantal te herplaatsen Bouvier af. Als gevolg van dat er minder Bouviers gefokt worden en de mensen beter nadenken voordat zij een Bouvier aanschaffen. We verwachten dan ook dat het aanbod van te herplaatsen Bouviers in 2016 niet zal toenemen eerder zal afnemen.  Veiligheidshalve is daarom 1000 euro begroot aan donaties bemiddeling.

Op de lijst staan op dit moment 21 vrienden. Uitgaande van het aantal echt aangemelde vrienden wordt er een opbrengst 15 x € 30,= = € 450,= begroot.

Conclusie:
De opbrengsten en de liquide middelen blijven voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.


Aldus vastgesteld en ondertekend op 08 november 2015
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019