Begroting 2018
Het uitgangpunt voor de begroting 2018 zijn de baten en lasten van de stichting Bouviersupporters in 2017.
Toelichting bij enkele posten:

Lasten

Donatie IG & opvang en medische kosten derden:  Een bijdrage in de kosten aan de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres in Duitsland indien er een hond bij hun in de opvang geplaatst wordt. De kosten voor opvang en dierenarts voor honden die acuut uit een benarde situatie gehaald moet worden.

Vergoeding begeleiding en controles:  kosten voor begeleiding herplaatsingen, voor-  en na controles, ophalen en wegbrengen van honden naar een pension.
Kosten activiteiten zijn voornamelijk de kilometervergoedingen voor de teamleden.

Telefoonkosten: Jantina gaat volgend jaar over op glasvezel. Dit betekent dat zij niet meer gratis onbeperkt binnen Nederland en naar Duitsland en België kan bellen. Bij de glasvezelaanbieders is dat  een optie die waarschijnlijk € 21,30 per maand extra kost. Maar het is duurder als dit niet in je abonnement zit, want dan betaal je per minuut 11 cent en 11 cent starttarief. Daarom is er besloten dat Jantina de kosten voor de optie bij de stichting declareert.

Algemene kosten: Mogelijk worden de statuten in 2018 aangepast. Dit zal kosten voor een notaris met zich meebrengen.

Baten
De donaties voor bemiddeling zijn afhankelijk van het aantal bemiddelde bouviers en de tevredenheid van de baasjes. De laatste vier jaar is er gemiddeld € 2500,00 per jaar ontvangen aan donaties van tevreden baasjes.
Op de lijst staan op dit moment 28 vrienden. Uitgaande van het aantal echt aangemelde vrienden wordt er een opbrengst 25 x € 30,00 =  € 750,00 begroot.
Er wordt geen rekening gehouden met donaties voor speciale gevallen.


Conclusie:
De opbrengsten en de liquide middelen blijven voldoende, zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Aldus vastgesteld en ondertekend op 20 november 2017
de Voorzitter               de Secretaris                        de Penningmeester

J.R. Oltwater                 J.B.Mulder                                 D.Wijfjes


Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019