Begroting 2019
Het uitgangpunt voor de begroting 2019 zijn de baten en lasten van de stichting Bouviersupporters in 2018.
Toelichting bij enkele posten:

Lasten

Opvang en medische kosten: De kosten voor opvang en dierenarts voor honden die acuut uit een benarde
situatie gehaald moet worden.

De Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres in Duitsland vangt geen honden meer op. Mocht er toch
een hond bij hun in de opvang geplaatst worden dan kan er bekeken worden of er een donatie gedaan
wordt.
Donaties anders: Donaties aan personen/organisaties waarvoor er een Donatie Specifiek is ontvangen.
Bijvoorbeeld de donatie voor Mats waarvoor het oude baasje een donatie aan stichting Bouviersupporters
heeft gedaan met het verzoek deze donatie aan het nieuwe baasje over te maken.

Vergoeding begeleiding en controles:  kosten voor begeleiding herplaatsingen, voor-  en nacontroles ,
ophalen en wegbrengen van honden naar een pension.
Kosten activiteiten zijn voornamelijk de kilometervergoedingen voor de teamleden.
Baten
De donaties voor bemiddeling zijn afhankelijk van het aantal bemiddelde bouviers en de tevredenheid van
de baasjes. De laatste vier jaar is er gemiddeld 2500,00 per jaar ontvangen aan donaties van tevreden
baasjes..
Er wordt geen rekening gehouden met donaties voor speciale gevallen.


Conclusie:
De opbrengsten en de liquide middelen blijven voldoende, zodat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.


Aldus vastgesteld en ondertekend op 25 november 2018
de Voorzitter               de Secretaris                        de Penningmeester

J.R. Oltwater                 J.B.Mulder                                 D.Wijfjes
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019