De bemiddeling.

De Stichting Bouviersupporters bemiddelt bouviers. Bij ons melden zich baasjes die om wat voor reden dan ook afscheid moeten nemen van hun geliefde bouvier. Daarnaast melden zich bij ons mensen, die specifiek op zoek zijn naar een herplaats- of asielbouvier, die zij graag een tweede kans willen geven.

Wij zijn geen partij bij de adoptie zelf. Bij het afstaan van uw geliefde bouvier, het adopteren van een nieuwe huisgenoot bemiddelen en adviseren wij en bieden wij steun. De adoptie zelf is niet alleen een praktische aangelegenheid, maar ook een kwestie van gevoel.
Voor degene die afstand moet doen is het ongelooflijk belangrijk dat hij of zij een goed gevoel heeft bij de adoptanten. Voor degene die een herplaatsbouvier een tweede kans biedt is het ontzettend belangrijk, dat hij of zij een klik heeft met de bouvier. Dat gevoel is iets waarin wij iemand nooit kunnen of willen adviseren. Kortom; U kunt ons van alles vragen, maar niet of het goed voelt, dat bepaalt u zelf.

Daarbij willen wij dan meteen de aantekening plaatsen, dat de Stichting Bouviersupporters niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele onvoorziene en ongewenste gevolgen die uit de overeenkomst tussen het oude en het nieuwe baasje kunnen voortvloeien.

Wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren, maar u bent degenen die bepaalt of en zo ja hoe u die adviezen opvolgt en daarmee ook degene die beslist en verantwoordelijk is.De kosten.

Onze bemiddeling kost helemaal niks, hoewel een geheel vrijwillige financiŽle bijdrage aan de Stichting Bouviersupporters erg wordt gewaardeerd! Want dat draagt er mede aan bij dat wij onze activiteiten ten behoeve van baasjes en bouviers kunnen blijven uitvoeren. En ontwikkelen! Uw donatie is van harte welkom via Rabobank Enschede - Haaksbergen, IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86 (BIC: RABONL2U), t.n.v. Stichting Bouviersupporters.

Het kan overigens wel zo zijn dat degene die afstand van zijn bouvier doet, een vergoeding voor vraagt voor de bouvier. Wij verwachten wel van de eigenaren dat zij, net zoals wij, het belang van hun bouvier voorop hebben staan. En dat een geschikt en goed nieuw thuis voor hun geliefde bouvier belangrijker is dan geld!

Wanneer u een bouvier uit het asiel adopteert, betaalt u sowieso het adoptietarief. Dat tarief verschilt per asiel, waarbij vaak ook een onderscheid wordt gemaakt naar de leeftijd van de bouvier.

Hoe werken wij.

De Stichting Bouviersupporters geeft zoveel mogelijk informatie over de asiel- en herplaatsbouviers, zoals ras, leeftijd, hoe ze zich gedragen, of ze zindelijk zijn, hoe ze omgaan met andere dieren en met kinderen, of ze alleen thuis kunnen zijn en of ze mee in de auto kunnen. Van een herplaatsbouvier hebben we over het algemeen van de eigenaar redelijk wat achtergrondinformatie gekregen over hoe het gedrag en het karakter van de bouvier zijn en welke leuke en soms ook minder leuke eigenschappen de bouvier heeft.

Stichting Bouviersupporters is erg actief en de lijsten met beschikbare honden en mensen die op zoek zijn naar een geschikte bouvier wisselen met de dag.

Op het moment dat er een bouvier voor de herplaatsing wordt aangeboden wordt deze naast de lijst gelegd van mensen die zich bij ons hebben aangemeld omdat ze op zoek zijn. Dan maken wij de eerste selectie. Er is ons veel aan gelegen om de bouviers waarvoor om welke reden dan ook een nieuw thuis moet worden gevonden, daar zo snel en goed mogelijk bij te helpen. En hun baasjes, natuurlijk ook!

Ongeveer de helft van de mensen die zich aangemeld hebben wil een reu en de andere helft een teef. Van deze helft wil ook weer ongeveer de helft een jongere Bouvier en de andere helft juist een oudere bouvier.
Dan zijn er mensen die graag met de hond willen werken en ook mensen die graag een rustigere bouvier willen en graag lange relaxte wandelingen willen maken. Nu hebben wij nog geen kwart van alle aanmeldingen over.

Naar aanleiding van de gesprekken die wij gevoerd hebben met de eigenaar en het uitgebreide aanmeldingsformulier die deze ingevuld heeft kunnen wij opnieuw een selectie maken.
Om een voorbeeld te noemen: is deze hond gewend met kinderen, andere honden, kippen, paarden etc. Ook de omstandigheden waarin de hond op dat moment verblijft verliezen wij niet uit het oog. Een hond die gewend is de hele dag met ťťn baas op te trekken of een hond die gewend is in een druk gezin. Een hond die gewend is in een kennel, of juist niet. Het karakter van de hond, deze moet natuurlijk passen bij de nieuwe baas.

Uiteindelijk blijven er een aantal aanmeldingen over. In groepsverband bespreken wij zorgvuldig welke aanmelding het beste zou passen voor de desbetreffende bouvier. Ook met degene die zich heeft aangemeld hebben wij uitvoerig gesproken en deze heeft ook een uitgebreid aanmeldingsformulier ingestuurd waarin o.a. zijn of haar wensen staan. Wederom kijken wij ook of deze aansluiten op de aangemelde Bouvier.

Wanneer wij denken de juiste match gevonden te hebben nemen wij contact op met degene die zich aangemeld heeft en stellen de eventueel in aanmerking komende Bouvier voor. Dit kan iemand zijn die al langer bij ons ingeschreven staat, maar ook iemand die zich onlangs heeft aangemeld.
Wij gaan niet uit van de datum van aanmelding, maar gaan uit van de bouvier in kwestie.
Wanneer deze persoon zichzelf graag ziet als nieuwe baas nemen wij contact op met de eigenaar en stellen deze aspirant baas voor.

Als beide partijen enthousiast zijn brengen wij ze met elkaar in contact. Zij kunnen dan zelf al hun vragen aan elkaar stellen. Vanaf dit moment moeten beide partijen tot overeenstemming komen.
In dit proces begeleiden en adviseren wij, maar zijn geen partij. Wanneer er een afspraak plaatsvindt tussen de eigenaar, de hond en de aspirant baas vragen wij dan ook goed op de reactie van de hond te letten. Beide partijen ontvangen een uitgebreid document waarin adviezen staan.
Het is onmogelijk invloed uit te oefenen op de juiste klik tussen de partijen. Die is er of die is er niet. Wij adviseren daarom ook om na een kennismaking een rustpauze voor beide partijen in te lassen zodat alle indrukken verwerkt kunnen worden.

Als beide partijen tot de conclusie zijn gekomen dat dit de juiste match is volgt de overdracht. Ook hierin adviseren en begeleiden wij. Ook nu ontvangt de nieuwe eigenaar een document met tips om de overgang van de ene baas naar de andere baas voor de Bouvier zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ook na het herplaatsen houden wij graag contact met de nieuwe baas en, wanneer dat op prijs gesteld wordt, staan hem of haar ook zoveel mogelijk bij wanneer zij advies willen hebben.

Ondanks dat wij proberen om u zo veel mogelijk informatie te geven over de bouvier, kan het soms voorkomen dat het thuis helemaal niet gaat zoals u dacht dat zou gaan. Het is voor ons moeilijk in te schatten hoe de bouvier zich in een nieuwe omgeving zal gedragen. U haalt bij een adoptie, zoals u natuurlijk wel weet, een bouvier met een verleden in huis. Bovendien zijn het gedrag en de houding van de baas van enorme invloed op het gedrag van de bouvier. Daardoor kan de bouvier zich bij een nieuwe baas heel anders gaan gedragen dan bij de oude baas, dit overigens niet alleen in negatieve, maar ook in positieve zin.

Let op : Als de hond naar het buitenland gaat is een vaccinatie tegen rabiŽs verplicht. Deze moet minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven worden. Een hervaccinatie is wel direct geldig.

Per 1 november 2021 Is het volgens de wet verboden om een hond zonder chip en registratie te kopen / over te nemen. En u moet er ook op letten dat de hond een EU- paspoort heeft. U weet zo meer van de geschiedenis van het dier. U kunt dan bijvoorbeeld controleren wie de moeder is en of de hond zijn inentingen heeft gehad.

De bemiddeling
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023