Cijfers 2012
De Balans:

Balans per 31 december 2012
De staat van Baten en Lasten:


Staat van Baten en Lasten per 31 december 2012:De toelichting:


De representatiekosten: een werklunch met de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres in maart 2012 met 14 deelnemers en kleine attenties aan mensen die iets voor de stichting Bouviersupporters gedaan hebben.

Kantoorkosten: 2012 is het eerste jaar waarin in de huidige opzet en met de huidige bemensing is gewerkt dit bracht de aanschaf van de benodigde kantoormaterialen met zich mee.

Promotiekosten: De aanschaf van een banner die gebruikt wordt bij activiteiten.

Donatie Rehabilitatie: Donaties aan de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres als bijdrage in de kosten die zij in 2012 gemaakt hebben bij de rehabilitatie van o.a. Jones en Nando.

De werkelijk opbrengst van de in 2012 gehouden activiteiten is 618,45
(opbrengst activiteiten 1230,29 - kosten activiteiten 611,84)
Deze activiteiten waren in 2012 organiseren van 2 wandelingen en 2 trimclinics en de aanwezigheid op de bouvierdagen van de Nederlandse Bouvier Club.

Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019