Cijfers 2013
De Balans:

Balans per 31 december 2013
De staat van Baten en Lasten:


Staat van Baten en Lasten per 31 december 2013:De toelichting:


De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Aan de Interessengemeinschaft is een algemene donatie van 100 euro gedaan en € 300,= als tegemoetkoming in de kosten van huisvestiging en training van Buster. Als tegemoetkoming in de medische kosten is er € 150,= aan een particulier overgemaakt en aan asiel Veeweyde in Turnhout is er € 135,60 betaald om Victor te laten röntgenen.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.


Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019