Cijfers 2014
De Balans:

Balans per 31 december 2014
De staat van Baten en Lasten:


Staat van Baten en Lasten per 31 december 2014:De toelichting:


De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Representatiekosten: presentjes aan derden. Als bedankje aan hen die het afgelopen jaar veel voor de stichting gedaan hebben.

De uitbetaalde kilometervergoedingen en andere kosten zijn geboekt onder het evenement waarvoor zij gemaakt zijn. Dit om een duidelijker beeld te krijgen wat een evenement gekost heeft.

Donatie IG en anderen

Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaan 36% van de kosten uit directe uitgaven aan honden die hulp nodig hadden en zijn de donaties aan de Interessengemeinschaft 11%. Samen is dit 47% van de uitgaven. 20 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun baasjes. De reiskosten (1%) zijn gemaakt om twee herplaatsingen goed te laten verlopen.  De kosten voor websites, telefoon, bank, vergaderingen, postzegels  en kantoorartikelen, zonder welke de stichting niet kan functioneren, bedroegen 22% van de uitgaven.
Promotiekosten (6%)  zijn de kosten voor drukwerk van flyers, visitekaartjes en stickers. Deze zijn voldoende om de komende jaren mee toe te kunnen.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Aan de Interessengemeinschaft zijn in totaal aan donaties gedaan   
  350,00
Aan medische kosten voor 3 honden is in totaal betaald                     
  433,44
Aan de opvang en beoordeling  van Itam                                                
  573,00
De kosten voor trainingsdag  Modi waren                                               
  174,00
 
----------
Totaal
1530,44  
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019