Jaarverslag en Jaarrekening 2016
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
J.R. Oltwater
D. Wijfjes
J.B.Mulder                                        
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.


Donatie IG en Opvang en medische kosten:

Voorwoord:

We kijken terug op een jaar met soms wel heel snel wisselende emoties, zodat het net een rollercoaster leek. Teleurstelling, boosheid, frustratie en blijdschap wisselden elkaar soms in hoog tempo af.

Wij ontvingen een aantal droevige berichten van herplaatsers die overleden zijn, maar veel leuke reacties. Verhalen over blije honden en gelukkige mensen. We merkten aan de reacties dat men van mening is dat wij het goed doen. Deze reacties, de blije honden en de gelukkige mensen zijn onze mooiste beloning.

In 2016 hebben er 68 Bouviers op de website gestaan.

Wij willen alle mensen die de Stichting Bouviersupporters op verschillende manieren hebben ondersteund, heel hartelijk danken en wij hopen te kunnen rekenen op uw steun in de toekomst.

Algemene informatie

De overige vier honden die geplaatst zijn doen het geweldig. Er worden heel fijne berichten over hen ontvangen. De bazen zijn blij dat zij voor hen mogen zorgen en hopen dit nog heel lang te mogen doen.
Begin 2016 heeft Yvonne Reulen aangegeven vanwege haar gezondheid haar werkzaamheden voor de stichting op een laag pitje te willen zetten. Wij vinden dat jammer, maar respecteren dat. Yvonne bedankt voor wat je voor de stichting gedaan hebt.

In november zijn J.Oltwater en D. Wijfjes voor 3 jaar herbenoemd als Voorzitter en Penningmeester van de stichting.

In 2016 waren er zeven honden die in een zodanige situatie verbleven dat er vaak met grote spoed noodopvang geregeld moest worden. Dit betekende wel dat er voor hun kosten voor opvang gemaakt zijn.
Voor drie honden was er door hun eigenaren al een afspraak bij de dierenarts gemaakt om ingeslapen te worden. Door tussenkomst van de stichting leven zij nog. Eén hond verbleef in een asiel, van 1 hond was de eigenaar ernstig ziek, 1 hond zou in het asiel geplaatst worden en 1 hond had training nodig om zijn kans op een geslaagde herplaatsing te vergroten.

Twee honden zijn overgenomen door de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres. De stichting betaalde mee in de kosten van de opvang. Eén hond verblijft nog altijd in de opvang.

Helaas zijn er ook moeilijke beslissingen genomen om twee van deze zeven honden te moeten laten euthanaseren. Eén vanwege ernstige medische problemen en één die in zijn verleden dusdanig verpest is dat hij, ondanks alle trainingen, een gevaar voor zichzelf en de samenleving was.

Een bouvier van 11 jaar en zijn bouviervriendin welke door het overlijden van hun baas herplaatst moesten worden, hebben een nieuw thuis gevonden. De kosten voor de oude bouvier kon de nieuwe baas niet op zich nemen, maar de nieuwe baas wil hem wel een goede oude dag bezorgen. De Stichting kan door donaties deze kosten op zich nemen.

Het geven van voorlichting over het ras de bouvier des flandres is in 2016 een speerpunt geweest.
Er kwam vaak telefoon van mensen die om advies vroegen bij de aanschaf van een bouvier, daar zijn wij heel blij mee en delen dan ook graag onze ervaringen.
Aan de website is een artikel over het verschil tussen bouviers uit de ‘werklijn’ en bouviers uit de ‘showlijn’ toegevoegd. Dat artikel is niet geschreven, omdat wij tegen werklijn bouviers zijn, maar juist om er voor te zorgen dat de werklijn bouvier een baas krijgt die weet wat een werklijn bouvier nodig heeft. Wij hopen hiermee wat meer uitleg te hebben gegeven, waardoor er minder mensen teleurgesteld zullen worden in dit prachtige ras, maar vooral ook dat er minder honden ongewild in de problemen komen.

Ook worden er belangstellenden gewaarschuwd voor bepaalde advertenties van pups op marktplaats. In die advertenties wordt er niet verteld dat de pups uit een werklijn komen en wat zij nodig hebben. Met alle gevolgen van dien. Het zijn juist die honden die vanwege gedragsproblemen herplaatst moeten worden en zo de werklijn bouvier een slechte naam bezorgen.

En ja, dan zijn er mensen die we eerlijk zeggen dat een bouvier wellicht een maatje te groot voor hen is op gebied van opvoeding en verzorging.

Enkele malen per jaar hebben we acuut een opvangadres nodig voor een bouvier. Dit kan voor enkele dagen en soms voor weken zijn. Wij zijn op zoek gegaan naar opvangmogelijkheden in Nederland. Daarvoor zijn er mails verstuurd en folders uitgedeeld op de Jonge Hondendag van de NBC in Heteren. We hebben een aantal positieve reacties gehad. Ook meldden zich daar mensen die wel ‘iets’ voor de honden zouden willen doen. Deze mensen zijn opgenomen in ons netwerk van mensen die een controle willen doen of aanwezig zijn bij een herplaatsing.

In 2016 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, acties, rente en activiteiten totaal € 7.284,27 ontvangen en van dit bedrag is € 5.805,36 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 1.478,91. Zie verder het financiële jaarverslag op pagina 7.

Stichting Bouviersupporters begint langzaam meer bekendheid te krijgen in Nederland. Steeds meer dierenasiels, fokkers en dierenartsen verwijzen potentiële belangstellenden door naar onze stichting. Om nog meer naamsbekendheid te krijgen voor een nog betere landelijke dekking zullen wij ons blijvend bekend moeten maken bij een breed publiek.

Communicatie

Stichting Bouviersupporters maakt van verschillende middelen en/of mogelijkheden gebruik haar doelstellingen en werkzaamheden daarvan afgeleid onder de aandacht van derden te brengen.

1. Magazine
In 2016 is het Bouviersupporters Magazine zes keer verschenen. In het magazine werden actuele zaken opgenomen, stukjes geplaatst over onze herplaatsers en verslagen van evenementen. Ook werden er zaken vermeld die op een of andere wijze de moeite waard zijn om te vermelden.

2. Internet
Onze website www. bouviersupporters.nl is een gebruiksvriendelijke site waarop voortdurend inzicht gegeven wordt in de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting. Er staan de honden vermeld die in een asiel zitten of via de stichting op zoek naar een nieuw baasje zijn. Via deze site geeft de stichting een zo actueel en transparant mogelijk overzicht van alle zaken en inzicht in behaalde resultaten. Waar mogelijk vermelden wij links naar andere websites.

3. Sociale media Wij hebben een Facebook pagina, die al ruim 1900 likes scoorde en een berichtenbereik heeft van ongeveer 8000 facebook- gebruikers per bericht . Hier worden honden op gezet die een nieuwe baas zoeken en op deze pagina kunnen wij onze activiteiten delen.

In 2016 is er een facebookpagina ‘ Vrienden stichting bouviersupporters’ aangemaakt. Dit is een besloten groep waar mensen, die lid zijn, terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen en alles wat zij verder willen delen.
En een pagina herplaatsing bouviers. Op deze pagina staan alleen de beschikbare bouviers.De bemiddeling in 2016.

In 2016 hebben er 68 bouviers op de website gestaan. Daarvan zijn er 41 direct door de stichting bemiddeld. Eén hond is in samenwerking met de Interessengemeinschaft bemiddeld en de IG heeft
één hond bemiddeld. Voor acht honden heeft de eigenaar zelf een nieuwe baas gevonden en voor 17 honden heeft het asiel waar ze zaten voor een nieuwe eigenaar gezorgd.
De hierna opgenomen grafiek geeft in staafdiagram weer de gegevens uit de gebruikte tabel 1 , waardoor een duidelijker beeld ontstaat over het aantal herplaatsingen over het jaar.
Van de 68 herplaatste honden, die op de website hebben gestaan, zaten er in 21 een asiel.  14 in een
Nederlands asiel en 7 in een Vlaams asiel.

Van de 41 honden die door de stichting bemiddeld zijn zaten er 4 in een asiel. Twee zaten in Nederland
in een asiel, twee in een asiel in Vlaanderen.

De redenen van afstand van de 41 honden die in 2016 door Stichting Bouviersupporters herplaatst zijn,
waren:

14   ziekte/ overlijden baas
7   gedrag hond naar aanwezige kinderen / dieren / bezoek
7   scheiding
3   veranderde levensomstandigheden
2   werk aan pup overschat
4   reden onbekend (asiel)
2   niet alleen thuis kunnen zijn
1   te sterk voor baas
1 Nest overschot

De hond die in samenwerking met de IG is herplaatst is dat vanwege probleemgedrag.

20 van de 41 herplaatsten honden hebben een stamboom.
        
Evaluatie overige geplande activiteiten

Op zondag 24 april hadden we de geplande voorjaarswandeling in Vorden. Er  was nog enige
twijfel of het niet toevallig toch de midwinterwandeling was, bij aankomst viel er namelijk een combinatie
van regen, hagel en natte sneeuw.De opkomst was super, er waren 52 mensen en 39 honden. Op een
Airdale Terriër, een bruine Labrador en een Zwarte Russische Terriër na allemaal boeven!  Halverwege
werden de deelnemers opgewacht door een vrachtwagen van Hotel Bakker uit Vorden en werden ze
getrakteerd op Schnaps, fris, kaas, worst, gehaktballen, bitterballen en kippenpootjes. De wandeling
was fantastisch georganiseerd door M.K..

In 2016 zijn wij op 12 juni en 11 september met onze stand aanwezig geweest op de door de
Nederlandse Bouvier Club [NBC] georganiseerde evenementen. Dit keer met een nieuw zoekspel wat zeer
in de smaak viel bij boef en baas. Met dank aan Dog Training 4 Fun hondenschool voor dit geweldige
idee. NBC bedankt dat wij er weer bij mochten zijn!

Geheel volgens traditie was er op 11 december de wandeling in Haaksbergen. De start was vlakbij
restaurant Captain Jack. Op de parkeerplaats werden alle deelnemers, ongeveer 65 personen met zo'n
55 bouviers, ontvangen met koffie.  Daarna was er een wandeling richting Buursermeertje. Daar was een
borrelpauze en konden de honden lekker even het water in. Ook de midwinterhoorn blaasgroep van
Haaksbergen was aanwezig.  Na de pauze en de klanken van de midwinterhoorn ging de groep verder om
uiteindelijk terecht te komen op het terras van Captain Jack. Daar kon men onder het genot van een
drankje nog even gezellig napraten.


Samenwerking

De onderlinge samenwerking is meer dan goed. We hebben een TOPTEAM.... Respect en waardering voor
elkaar, eerlijk naar elkaar, STERK met elkaar.

De samenwerking met de NBC in 2016 is sinds het aantreden van het nieuwe bestuur zeer goed.
Wij hebben verschillende artikelen aangeleverd voor in het Bouviernieuws.  De NBC heeft in december
een actie gehouden. Mensen konden voor € 10,00 een kerstgroet in het Bouviernieuws plaatsen. De
opbrengst (€ 360,00) was bestemd voor de stichting.
De NBC verwijst mensen die op zoek naar een herplaatser zijn door naar de stichting en de stichting
verwijst mensen die opzoek naar een pup zijn door naar de NBC. Wij ervaren deze samenwerking als zeer
prettig.

De constructieve en prettige samenwerking met de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit
Duitsland is in 2016 voortgezet. Twee honden zijn overgenomen door de Interessengemeinschaft Bouvier
des Flandres. De stichting betaalde mee in de kosten van de opvang.

De Stichting heeft dit jaar ook weer een beroep moeten doen op de kynologisch adviseur Bert
Smallenbroek van Kynologie Kolham. Bert is mee geweest voor een beoordeling van Guus en Jupp. Jupp
is door hem samen met Jantina naar Duitsland gebracht. Bert en Mascha hebben Guus opgehaald.  Door
telefoongesprekken is er door hem gezorgd dat een aantal honden thuis konden blijven. Maar ook in een
aantal gevallen na herplaatsing was zijn hulp onmisbaar. In deze gevallen kon hij mensen voorzien van
tips en adviezen om gewenning aan de nieuwe omgeving en nieuwe baasjes zo soepel mogelijk te laten
verlopen.

Ook dit jaar is er (gelukkig) geen gebruik gemaakt van de kennis van de juridische adviseur de heer Mr.
A. Stobbe of diergeneeskundig adviseur Anoek Schipper.

Ook in 2016 waren er mensen die leuke ideeën hadden die voor inkomsten voor de stichting hebben
gezorgd.
Een aantal mensen hebben het geld wat zijn normaal aan kerstkaarten besteden aan de stichting
overgemaakt.
Begin september ontvingen wij een donatie (€ 250,00) via een werkgever van iemand die 40 jaar bij hun
in dienst was. Deze werknemer had liever dat het geld aan de bouviers besteed werd dan dat er een
feestje van gegeven werd.
De NBC heeft in december een actie gehouden. Mensen konden voor € 10,00 een kerstgroet in het
Bouviernieuws plaatsen. De opbrengst (€ 360,00) was bestemd voor de stichting.

Natuurlijk zijn wij altijd heel dankbaar voor donaties, in welke vorm dan ook. Hierdoor kunnen wij onze
Stichting voortzetten en het mooie vrijwilligerswerk blijven doen.
Financieel jaarverslag 2016.

Inleiding

In 2016 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, acties,  rente en activiteiten totaal  € 7.284,27 ontvangen en van dit bedrag is € 5.805,36 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 1.478,91.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites, porto en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2016 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaan 11% van de kosten uit vergoeding voor begeleiding van herplaatsingen en controles en zijn de donaties aan de Interessengemeinschaft 42%. De kosten voor opvang en betaalde medische kosten zijn 26%. Samen is dit 79% van de uitgave. 7 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun baasjes. De kosten voor websites, telefoon, bank en vergaderingen zonder welke de stichting niet kan functioneren bedroegen 7% van de uitgave. Promotiekosten (7%)  zijn de kosten voor de vesten en jassen welke de komende jaren meegaan en de kleine attenties.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.Evaluatie 2016.

In de Begroting  2016 staan een aantal activiteiten die voor 2016 gepland waren en voor inkomsten hadden kunnen zorgen. De opbrengst van de activiteiten waren € 530,14. De kosten voor de activiteiten zijn € 389,93. De activiteiten hebben een positief saldo van € 140,21 tegen begroot  een positief resultaat van € 200,00.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren meer dan begroot.

De inkomsten in 2016 bedroegen €  7.284,27 tegen begroot € 2.075,=.
De kosten in 2016 bedroegen € 5.805,36 tegen begroot € 2.070,=.
Het resultaat in 2016 bedroeg  € 1.478,91 tegen begroot € 5,=.
Per 31 december 2016 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting € 9.018,17 op een balanstotaal van € 9.058,45

Het jaar 2016 was een succesvol jaar voor onze bemiddelingsactiviteiten, de verdere professionalisering van onze organisatie, onze toegenomen naamsbekendheid en de behaalde financiële resultaten.

Aldus vastgesteld en ondertekend op 15 januari 2017
Financiën 2016
Vergoedingen begeleiding en controles  zijn de gemaakt kosten voor het begeleiden van de herplaatsing van diversen honden, het doen van voor- en na controles en het wegbrengen van twee honden naar de opvang in Duitsland.

Promotiekosten zijn gemaakt voor jassen en vesten met bedrukking en de kleine attentie die mensen die een donatie als ‘Vriend’ doen.

Vergaderkosten. In 2016 zijn er wel vergaderingen geweest, maar daar zijn geen kosten voor gemaakt. De vergadering in het eerste kwartaal is gehouden tijdens het teamweekend. Dit weekend was uiteraard op onze eigen kosten. De overige vergaderingen zijn per Skype gehouden.

Donatie acties derden zijn de donaties van mensen die leuke ideeën hadden die voor inkomsten voor de stichting hebben gezorgd.
Interessengemeinschaft donaties voor Bella, Atos en Jupp
€ 2.470,00
Opvang Balou, Radja, Guus en Boaz                                                                   
€   828,34
Medische kosten en crematie Scooby                                                      
€   511,55
Kosten voor Woody               
€   180,19
 
----------
Totaal
€ 3.990,08 
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019