Jaarverslag en Jaarrekening 2017
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Donatie IG en Opvang en medische kosten:

Voorwoord:

Graag willen we aan de hand van dit jaarverslag op 2017 terug kijken.
Bij het schrijven komen zoveel dingen die zijn gebeurd weer terug. Dan besef je weer de leuke en hartverwarmende, maar ook de onzekere en verdrietige gebeurtenissen.
Voor ons is 2017 een jaar met contrasten, van afscheid nemen en opnieuw beginnen geweest. Blijkbaar kan het een niet zonder het ander…..

Dank aan alle vrijwilligers die met zoveel liefde en warmte overal heen rijden en ons steunen waar mogelijk is.
Wij willen alle mensen die de Stichting Bouviersupporters op verschillende manieren hebben ondersteund, heel hartelijk danken en wij hopen op hun steun te kunnen rekenen in de toekomst.

Algemene informatie

Op 25 maart zijn bestuur en medewerkers van Stichting Bouviersupporters in Elburg bij elkaar geweest voor de voorjaarsvergadering. Tijdens deze vergadering is mevrouw J. Mulder weer voor drie jaar als secretaris benoemd.

In het team hebben we helaas ook met ziekte te kampen.  Mascha moest zich noodgedwongen voor een langere periode terugtrekken. Op een gegeven moment werd het echter zo druk en hebben we gezocht naar versterking. Paulien van de Sluis is op 1 juli 2017 het team komen versterken.

In 2017 zijn er 7 honden geweest die op kosten van de stichting in een opvang hebben verbleven.
Vijf honden waren ernstig verwaarloosd. Voor 1  hond was er door zijn eigenaren al een afspraak bij de dierenarts gemaakt om ingeslapen te worden en 1 hond zou in het asiel geplaatst worden.
De zeven honden zijn geplaatst en doen het geweldig. Er worden hele fijne berichten over hen ontvangen. De bazen zijn blij dat zij voor hen mogen zorgen en hopen dit nog heel lang te mogen doen.

Het afgelopen jaar hebben we ons serieuze zorgen gemaakt om het feit dat er zoveel  bouviers uit de werklijn ter herplaatsing  werden aangeboden. Jonge bouviers welteverstaan. Jonge pubers die niet meer te handhaven zijn in de omgeving waar zij tot dan verblijven. Er worden bouviers ter herplaatsing aangeboden die uitvallen naar alles wat beweegt, slopen, niet uitgelaten kunnen worden, omdat ze de baas zowat meesleuren en helaas vinden er ook bijtincidenten plaats. Dat laatste is niet eens te wijten aan de hond, maar aan de situatie. Het onvermogen van de eigenaar en het hoge energielevel van de bouvier. Wij vragen ons af wat er aan de hand is en, nog belangrijker, hoe we dit kunnen aanpakken.

We krijgen veel mailtjes en berichtjes van mensen die zo ontzettend blij zijn met hun nieuwe hond, die een maatje voor het leven hebben gevonden en een bijzondere band hebben opgebouwd met deze honden.  Maar ook van hun voormalige baasjes die, ondanks hun verdriet, blij zijn dat hun hond weer een goed nieuw thuis gevonden heeft. Van een aantal overlijdensberichten van baasjes zijn wij nog steeds behoorlijk van de kaart. Je volgt het hele proces van ziek zijn en uiteindelijk sterven. Dat hakt er ook bij ons team behoorlijk in.

Ook na de herplaatsing zijn wij beschikbaar voor vragen en adviezen over de nieuwe hond.
Wij verwijzen regelmatig door naar onze gedragstherapeut, zodat hij kan helpen om de situatie in goede banen te leiden. Zo zijn er vragen over  voer, het opbouwen van het alleen zijn en of er een cursus nodig is. Hier gaat ook veel tijd inzitten.

In 2017 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal € 11.454,98 ontvangen en van dit bedrag is € 5.455,82 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 5.999,16.
Per 31 december 2017 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 15.017,33 op een balanstotaal van € 15.065,48. Zie verder het financiële verslag.


Communicatie

Stichting Bouviersupporters maakt van verschillende middelen en/of mogelijkheden gebruik haar doelstellingen en werkzaamheden daarvan afgeleid onder de aandacht van derden te brengen.

1. Magazine
In 2016 is het Bouviersupporters Magazine zes keer verschenen. In het magazine werden actuele zaken opgenomen, stukjes geplaatst over onze herplaatsers en verslagen van evenementen. Ook werden er zaken vermeld die op een of andere wijze de moeite waard zijn om te vermelden.

2. Internet
Onze website www. bouviersupporters.nl is een gebruiksvriendelijke site waarop voortdurend inzicht gegeven wordt in de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting. Er staan de honden vermeld die in een asiel zitten of via de stichting op zoek naar een nieuw baasje zijn. Via deze site geeft de stichting een zo actueel en transparant mogelijk overzicht van alle zaken en inzicht in behaalde resultaten. Waar mogelijk vermelden wij links naar andere websites.

3. Sociale media
Wij hebben een Facebook pagina, die al ruim 2270 likes scoorde. Hier worden honden op gezet die een nieuwe baas zoeken en op deze pagina kunnen wij onze activiteiten delen. Veel mensen delen en liken deze berichten, waardoor er een groot publiek bereikt wordt.

In 2016 is er een Facebookpagina ‘ Vrienden stichting bouviersupporters’ aangemaakt. Dit is een besloten groep waar mensen, die lid zijn, terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen en alles wat zij verder willen delen. Inmiddels zijn er 267 leden. Wij worden elke keer blij van het lezen van die berichten!
Ook is er een Facebookpagina herplaatsing bouviers. Op deze pagina staan alleen de beschikbare bouviers.


De bemiddeling in 2017.

Regelmatig ziet u dat er honden geplaatst zijn die helemaal nog niet op de website of Facebook hebben gestaan. Hoe kan dat? Er bellen of mailen regelmatig mensen voor een hond, die dan al gereserveerd is, of die inmiddels herplaatst is, of niet in hun situatie past.
Wij vragen dan aan deze mensen of zij het aanmeldformulier op onze website in willen vullen zodat wij weten waar ze naar op zoek zijn en of wij ze kunnen helpen bij het vinden van een geschikte hond.


Telkens als er een nieuwe hond wordt aangemeld kijken wij of daar geschikte mensen tussen zit voor deze hond. Als er een mogelijke match is, stellen wij deze mensen voor aan de huidige baas.
De mensen zijn natuurlijk niets verplicht, maar mocht er van beide kanten een goed gevoel zijn komt het tot een kennismaking en meestal gaat de hond verhuizen.
In de tussentijd is deze betreffende hond dan niet te vinden op onze website of op Facebook en staat  daar ineens als geplaatst.

Het aantal bemiddelingen in 2017.


In 2017 hebben er 70 Bouviers op de website gestaan. Drie honden zijn 2x bemiddeld, deze tellen voor 1x, dus totaal zijn er 67 bemiddeld. Daarvan zijn er 39 direct door de stichting bemiddeld en drie honden zijn er thuis gebleven. Eén hond is enkele weken na de herplaatsing weer terug naar zijn eerste eigenaar gegaan en staat in tabel 1 onder ‘Thuis gebleven’. Twee honden zijn door de Interessengemeinschaft bemiddeld. Voor vijf honden heeft de eigenaar zelf een nieuwe baas gevonden en voor 17 honden heeft het asiel waar ze zaten voor een nieuwe eigenaar gezorgd.
De hierna opgenomen grafiek geeft in staafdiagram weer de gegevens uit de gebruikte tabel 1 , waardoor een duidelijker beeld ontstaat over het aantal herplaatsingen over het jaar.
Van de 39 honden die door de stichting bemiddeld zijn zat er 1 in een Nederlands asiel.
25 van de 39 herplaatsten honden hebben een stamboom.
Van de 67 herplaatste honden, die op de website hebben gestaan, zaten er in 18 een asiel. 11 in een
Nederlands asiel en 7 in een Vlaams asiel.
De meeste te bemiddelen honden zijn reuen( 40). Deze zijn moeilijker te plaatsen dan teven( 27), omdat
mensen vaak denken dat ze dominant zijn. Ook blijkt dat reuen vaker herplaatst moeten worden, omdat
de huidige eigenaren ze niet ( meer) goed de baas kunnen.

De redenen van afstand van de 39 honden die in 2017 door Stichting Bouviersupporters bemiddeld zijn,
waren:

12     ziekte / overlijden 
  7    gedrag van de hond naar aanwezige kinderen / dieren / bezoek
  5    hebben van een bouvier onderschat door de eigenaar
       4    stoppen met fokken
       4    verhuizing
       4    scheiding  / tijdgebrek
3    financiële reden

        
Evaluatie overige geplande activiteiten

Zondag 9 april was de voorjaarwandeling. Het was zonnig en warm. Bijna 70 baasjes met bijna 50
boefjes troffen elkaar in Bussloo.  Het was even zoeken tot iedereen de juiste parkeerplaats had
gevonden en na een kop koffie met wat lekkers gingen we op pad.
De honden waren door het dolle heen bij het zien van al dat water. Het werd een langgerekte groep en
we hadden veel bekijks. Verbazingwekkend blijft het dat alle honden zo harmonieus met elkaar omgaan.
Een aantal baasjes gaf ons te kennen dat ze nog nooit zo'n ontspannen wandeling hadden gelopen
zonder bang te zijn voor uitvallen naar andere honden.
Met zoveel bouviers over het nudistenstrand, wat overvol lag, was ook best een uitdaging maar het ging
allemaal prima. Aan het eind troffen we elkaar allemaal weer bij het paviljoen de Robbeskamp waar
iedereen nog iets lekkers heeft genuttigd en nog lekker van het zonnetje heeft genoten.

Op 18 juni 2017 waren wij aanwezig op de kampioensclubmatch georganiseerd door de Nederlandse
Bouvier Club. Het was een hele gezellige maar zwaar tropische dag in Heteren. We hadden de
zwembadjes dolgraag willen vullen met water voor de honden.....Helaas was dat niet mogelijk.
3 september 2017 was de  ‘Jonge Hondendag’ georganiseerd door de NBC. Daar waren wij weer met de
welbekende ballenbak. Die was favoriet voor veel hondjes ( en kindertjes). Ook ons snuffelspel met de
emmers vonden ze geweldig.

Geheel volgens traditie was er op 10 december de wandeling in Haaksbergen. Ondanks dat er code
oranje, vanwege de voorspelde hevige sneeuwval was afgeven, ging de wandeling door. Er waren veel
afmeldingen, heel begrijpelijk, maar uiteindelijk vertrokken we, na de koffie, met 43 personen en 28
honden de bossen richting het Buursermeertje in. We waren nog maar net op weg toen het flink begon
te sneeuwen. Tijdens de borrelpauze konden de honden lekker even door het ijs het water in. Na de
pauze en de klanken van de midwinterhoorn ging de groep verder door het door de sneeuw in een
sprookjesachtig landschap veranderde omgeving, om uiteindelijk om goed half twee als sneeuwpoppen
op het terras Captain Jack terecht te komen. Daar kon men onder het genot van een hapje en een
drankje nog even gezellig napraten.


Samenwerking

We delen lief en leed, vreugde en tranen en springen in de bres met elkaar om een verschil te maken
voor de bouviers in deze wereld.

We kregen veel vragen om tips, training en allerhande opvoedtips.
Gelukkig hebben we de kynologisch adviseur Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham die mensen ook
met raad en daad bij kan staan.
Al was het ene probleem wat ingewikkelder dan het andere, toch mogen we met trots zeggen dat we
met ons allen, de meeste van deze "problemen" hebben kunnen oplossen.
Uiteraard valt of staat alles met het werk van de mensen zelf. Wij als team kunnen dan wel tips en
training aanbieden, maar het zijn de mensen die hier voor moeten openstaan, en het geduld, de tijd en
de energie er moeten insteken. Het is dan ook steeds ontzettend leuk en fijn dat we na een tijdje mogen
vernemen hoe goed de training verlopen is en dat het probleem tot het verleden behoort.

In 99% van de gevallen gaat dat helemaal goed, echter in sommige gevallen blijkt, na een
gewenningsperiode en/of  training, dat het toch niet zo goed gaat als gehoopt of veranderen de
omstandigheden bij de nieuwe baas zo dat er toch weer een nieuw thuis gezocht moet worden.

De samenwerking met de NBC  is sinds het aantreden van het nieuwe bestuur zeer goed.
Wij hebben verschillende artikelen aangeleverd voor in het Bouviernieuws en zijn aanwezig geweest op
de door de NBC georganiseerde evenementen. Enkele bestuursleden van de NBC waren aanwezig bij
onze voorjaarswandeling. De NBC verwijst mensen die op zoek naar een herplaatser zijn, of hun hond
willen herplaatsen, door naar de stichting en de stichting verwijst mensen die opzoek naar een pup zijn
door naar de NBC. Wij ervaren deze samenwerking als zeer prettig.

Samenwerking Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres (IG) uit Duitsland:
Sinds april 2016 verbleef Atos wegens een bijtincident bij zijn vorige eigenaar in een opvang in Duitsland.
Dit om te voorkomen dat hij zou worden geëuthanaseerd. De kosten voor de opvang en training zijn door
de IG en de stichting samen betaald. Op 9 september 2017 is Atos geplaatst bij mensen die de IG voor
hem gevonden heeft.

Ook dit jaar is er (gelukkig) geen gebruik gemaakt van de kennis van de juridische adviseur de heer Mr.
A. Stobbe of diergeneeskundig adviseur Anoek Schipper.

Ook in 2017 waren er mensen die leuke ideeën hadden die voor inkomsten voor de stichting hebben
gezorgd. Een aantal mensen heeft het geld wat zij normaal aan kerstkaarten besteden aan de stichting
overgemaakt. In november ontvingen wij een donatie via een werkgever. Deze werknemer had liever dat
het geld aan de bouviers besteed werd dan aan hem zelf. Ook ontvingen wij een donatie van
nabestaanden. De overledene wilde liever dat mensen een donatie deden aan de stichting in plaats van
bloemen.
De NBC heeft samen met een hondenvoerleverancier  in december een wandeling gehouden waarbij er
om een donatie voor de stichting werd gevraagd.

Natuurlijk zijn wij altijd heel dankbaar voor donaties, in welke vorm dan ook. Hierdoor kunnen wij onze
Stichting voortzetten en het mooie vrijwilligerswerk blijven doen.
Financieel jaarverslag 2017.

Inleiding

In 2017 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal € 11.454,98 ontvangen en van dit bedrag is € 5.455,82 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 5.999,16.
Per 31 december 2017 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 15.017,33 op een balanstotaal van € 15.065,48.

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2017 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.
Aldus vastgesteld en ondertekend op 17 januari 2018
Financiën 2017
Vergoedingen begeleiding en controles zijn de gemaakt kosten voor het begeleiden van de herplaatsing van diversen honden, en het ophalen en wegbrengen van verschillende honden.

Interessengemeinschaft voor Atos
€ 1.100,00
Opvang voor 7 honden                                                              
€ 1.184,30
Medische kosten voor 6 honden                                                   
€ 1 424,80
Kosten training van 2 honden            
€   460,20
 
----------
Totaal
€ 4.169,30 
Ophalen / wegbrengen van 5 honden
€   376,39
Begeleiding herplaatsing van 8 honden                                                         
€   203,11
Voor- en na controle bij 2 honden                                            
€     24,89
 
----------
Totaal
€    604,39 
Promotiekosten zijn gemaakte kosten voor de kleine attentie die mensen ontvangen wanneer zij een donatie als ‘Vriend’ doen.
Donatie speciaal zijn de ontvangen donaties voor Nova en Diesel.
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaat 11% van de kosten uit vergoeding voor begeleiding van
herplaatsingen en controles en zijn de donaties aan de Interessengemeinschaft (IG) 20%. De kosten
voor opvang en betaalde medische kosten zijn 56%. Samen is dit 87% van de uitgaven. 2 % van de
kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun baasjes. De kosten voor websites,
telefoon, bank en vergaderingen zonder welke de stichting niet kan functioneren bedroegen 10% van de
uitgave. Promotiekosten (1%)  zijn de kosten voor de kleine attenties aan vrienden en donateurs.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins
bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de
toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Evaluatie 2017.

In de Begroting  2017 staan een aantal activiteiten die voor 2017 gepland waren en voor inkomsten
hadden kunnen zorgen. De opbrengst van de activiteiten waren € 566,80. De kosten voor de activiteiten
zijn € 102,20. De activiteiten hebben een positief saldo van € 464,60 tegen begroot  een negatief
resultaat van € 200,00.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren veel meer dan begroot.

De inkomsten in 2017 bedroegen €  11.454,98 tegen begroot € 3.065,00.
De kosten in 2017 bedroegen € 5.455,82  tegen begroot € 6.010,00.
Het resultaat in 2017 bedroeg  € 5.999,16 tegen begroot -  € 2.945,00.

Per 31 december 2017 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 15.017,33 op een balanstotaal
van € 15.065,48.

Het jaar 2017 was een succesvol jaar voor onze bemiddelingsactiviteiten, de verdere professionalisering
van onze organisatie, onze toegenomen naamsbekendheid en de behaalde financiële resultaten.

Vooruitblik 2018

Ons allerbelangrijkste doel is en blijft natuurlijk het bemiddelen van bouviers die om wat voor reden dan
ook niet bij hun eigenaar kunnen blijven.
En hoewel wij met z’n allen het erg lastig vinden om hulp te vragen, zullen wij toch vaker een beroep
gaan doen op al die fantastische mensen om ons heen die ons doel een warm hart toedragen.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
J.R. Oltwater
J.B.Mulder
  D. Wijfjes                         
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019