Jaarverslag en Jaarrekening 2018
Toelichting op de “ Staat van Baten en Lasten “.

De gelden werden aangewend in overeenstemming met de doelstelling.

Algemene kosten zijn gemaakt voor een event shelter. Deze shelter wordt tijdens evenementen gebruikt zodat de bezoekers droog of uit de zon kunnen zitten.

Opvang en medische kosten:
Vier honden hebben er in 2018 in een opvang gezeten. Voor hen zijn er ook medische kosten gemaakt. Voor vier honden zijn er na herplaatsing noodzakelijke, maar hoge dierenartskosten gemaakt door hun nieuwe baasjes. Deze hebben vanuit de stichting een tegemoetkoming in de kosten gekregen.

Voorwoord:

Dit jaarverslag gaat in op de werkzaamheden van de stichting in 2018 en de stand van zaken betreffende de financiën.
Zoals u kunt lezen lopen de zaken voorspoedig. Er zijn leuke evenementen geweest, we hebben voor veel bouviers een mooi thuis gevonden en we hebben prachtige donaties ontvangen. De organisatie ontwikkelt zich verder goed. Gelukkig maar. Want we maken ons als best zorgen over de toekomst van het ras. Dat heeft niet alleen te maken met de gezondheid van ons geliefde ras. Het komt best vaak  voor dat mensen een impulsaankoop doen met alle gevolgen van dien. Een bouvierpup ziet er erg lief uit en wil hard werken maar heeft ook een handleiding nodig. Als men zich niet in het ras verdiept zijn de problemen dichtbij.

Algemene informatie

De stichting heeft als doel

Wij zijn vrijwilligers en ons hart gaat uit naar dieren, met name de bouvier. Die zit in ons DNA. Wij cijferen ons privé regelmatig weg om belangeloos te helpen wanneer het nodig is. Wij bestaan niet uit één persoon. Wij zijn namelijk met zeven personen! Samen hebben we honderden jaren bouvierervaring. Wij overleggen, wij beslissen democratisch en wij knokken voor de boef die in nood zit. Dit doen we al bijna tien jaar. En, hoe bijzonder is dat, wij hebben nooit, maar dan ook nooit problemen met elkaar. Wij staan voor elkaar in onze "missie": hulp verlenen!
Wij zijn trots op onze collega's, op onze Stichting en op ons werk.

Graag stellen wij de mensen achter onze stichting aan u voor:
(Er zijn in 2018 geen wisselingen geweest.)

Het bestuur
Voorzitter : Jantina Oltwater
Secretaris: Janny  Mulder.
Penningmeester:  Dorine Wijfjes.

Medewerkers.
Marian van Es.
Ruby Umlauf von Biberfort.
Mascha Timmer.
Paulien van de Sluis.

Adviseurs
Diergeneeskundig adviseur Anoek Schipper.
Juridisch adviseur Mr. A. Stobbe.
Kynologisch adviseur Bert Smallenbroek

Activiteiten
Op 5 januari 2018 heeft het bestuur met de juridisch adviseur een overleg gehad over het aanpassen, moderniseren van de statuten van de stichting.

4 maart 2018 hebben wij onze voorjaarsvergadering in Zeddam gehad.
In die vergadering zijn er onder andere plannen gemaakt voor een boevenklas. Deze boevenklas zou eind september / begin november gehouden worden. Vanwege omstandigheden is deze geplande boevenklas niet doorgegaan.
De overige vergaderingen zijn per Skype gegaan.

Soms zijn de omstandigheden waarom de bouvier herplaatst moet worden zo dringend dat de boef niet thuis kan blijven. Dan zijn we aangewezen op noodopvang of plaatsing in een gastgezin.
In 2018 zijn er 4 honden geweest die op kosten van de stichting in een opvang hebben verbleven. Voor vier honden zijn er na herplaatsing noodzakelijke, maar hoge dierenartskosten gemaakt door hun nieuwe baasjes. Deze hebben vanuit de stichting een tegemoetkoming in de kosten gekregen.

Ook na de herplaatsing zijn wij beschikbaar voor vragen en adviezen over de nieuwe hond.
Wij verwijzen regelmatig door naar onze gedragstherapeut, zodat hij kan helpen om de situatie in goede banen te leiden.

AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy.
De zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt.
Ook Stichting Bouviersupporters moet daaraan voldoen, want wij werken met  persoonsgegevens. Om aan deze wetgeving te voldoen is er een privacy verklaring aan onze website toegevoegd.
In onze privacy verklaring staat onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe wij met deze gegevens omgaan.

In 2018 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal € 8.915,50 ontvangen en van dit bedrag is € 5.885,82 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 3.029,68.
Per 31 december 2018 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 18.047,01 op een balanstotaal van € 18.095,31. Zie verder het financiële verslag

Communicatie

Stichting Bouviersupporters maakt van verschillende middelen en/of mogelijkheden gebruik haar doelstellingen en werkzaamheden daarvan afgeleid onder de aandacht van derden te brengen.

1. Magazine
In 2016 is het Bouviersupporters Magazine zes keer verschenen. In het magazine werden actuele zaken opgenomen, stukjes geplaatst over onze herplaatsers en verslagen van evenementen. Ook werden er zaken vermeld die op een of andere wijze de moeite waard zijn om te vermelden.

2. Internet
Onze website www. bouviersupporters.nl is een gebruiksvriendelijke site waarop voortdurend inzicht gegeven wordt in de doelstellingen en werkzaamheden van de stichting. Er staan de honden vermeld die in een asiel zitten of via de stichting op zoek naar een nieuw baasje zijn. Via deze site geeft de stichting een zo actueel en transparant mogelijk overzicht van alle zaken en inzicht in behaalde resultaten. Waar mogelijk vermelden wij links naar andere websites.

3. Sociale media
Wij hebben een Facebook pagina, die al ruim 2270 likes scoorde. Hier worden honden op gezet die een nieuwe baas zoeken en op deze pagina kunnen wij onze activiteiten delen. Veel mensen delen en liken deze berichten, waardoor er een groot publiek bereikt wordt.

In 2016 is er een Facebookpagina ‘ Vrienden stichting bouviersupporters’ aangemaakt. Dit is een besloten groep waar mensen, die lid zijn, terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen en alles wat zij verder willen delen. Inmiddels zijn er 267 leden. Wij worden elke keer blij van het lezen van die berichten!
Ook is er een Facebookpagina herplaatsing bouviers. Op deze pagina staan alleen de beschikbare bouviers.

De bemiddeling in 2018.


Het werk wat wij doen is niet altijd een feestje. Vaak komen er hele verdrietige verhalen voorbij waardoor mensen de beslissing van herplaatsing moeten nemen.
Soms is het zo dat de mensen een boef aanschaffen en deze niet meer aankunnen, maar meestal is er een diepere verdrietige reden om te beslissen hun hond te herplaatsen.
Soms is de reden dat het baasje ernstig ziek is en een heel traject van behandelingen moet ondergaan en soms weet het baasje dat hij of zij niet meer lang te leven heeft. Dan rest hen alleen nog een ander goed thuis voor hun trouwste vriend te zoeken. Van een aantal overlijdensberichten van baasjes zijn wij nog steeds behoorlijk van de kaart. Je volgt het hele proces van ziek zijn en uiteindelijk sterven. Dat hakt er ook bij ons team behoorlijk in
.

Het aantal bemiddelingen in 2018.


In 2018 hebben er 57 Bouviers op de website gestaan. Daarvan zijn er 42 direct door de stichting bemiddeld en drie honden zijn er thuis gebleven. Voor drie honden heeft de eigenaar zelf een nieuwe baas gevonden en voor 9 honden heeft het asiel waar ze zaten voor een nieuwe eigenaar gezorgd.
De hierna opgenomen grafiek geeft in staafdiagram weer de gegevens uit de gebruikte tabel 1 , waardoor een duidelijker beeld ontstaat over het aantal herplaatsingen over het jaar.
20 van de 42 herplaatsten honden hebben een stamboom.  17 van de 42 honden zijn uit een hoog energie(werklijn) afkomstig.

Van de 57 herplaatste honden, die op de website hebben gestaan, zaten er in 9 een asiel

De meeste te bemiddelen honden zijn reuen( 27). Deze zijn moeilijker te plaatsen dan teven( 15), omdat mensen vaak denken dat ze dominant zijn. Ook blijkt dat reuen vaker herplaatst moeten worden, omdat de huidige eigenaren ze niet ( meer) goed de baas kunnen.

Dit jaar is er 1 hond herplaatst naar iemand die in Engeland woont.


De redenen van afstand van de 42 honden die in 2018 door Stichting Bouviersupporters bemiddeld zijn, waren:        
Evaluatie overige geplande activiteiten

6 mei  voorjaarswandeling Dwingeloo
Nou... voorjaarswandeling, zeg maar gerust zomerwandeling. De zon stond al flink te stralen toen we ‘s morgens in de auto stapten. Het beloofde een prachtige dag te worden.
Tijdstip van verzamelen 11.00 uur. De koffie en thee stonden klaar. 1 van de deelneemsters had zich dagen daarvoor al heel druk gemaakt door overheerlijke cake te bakken. Het ging erin als koek ... euh als cake.
Om 11.30 uur gingen we van start, het prachtige natuurgebied van Dwingeloo in. De route die we liepen was volledig losloopgebied. Dat was natuurlijk groot feest voor alle 40 boefjes.
De temperatuur liep gestaag op, maar daar hadden we totaal geen last van want we liepen heerlijk in de schaduw van de bomen. Aan het eind van de route wachtte ons het terras van de Bospub. Daar werd het een gezellige boel. Vele mooie boevenverhalen werden gedeeld. We hebben weer veel herplaatsers mogen begroeten en hebben met eigen ogen gezien hoe deze hondjes het getroffen hebben met hun nieuwe baasjes. Bert heeft flink wat tips uit kunnen delen en mensen op weg kunnen helpen met probleempjes.

17 juni KCM Heteren
Dit jaar was het top, 20 graden, zonnetje, wolkje en een buitje regen helemaal op het eind toen alles al opgeruimd was.  Het was een speciale KCM want de Nederlandse Bouvierclub bestaat dit jaar 95 jaar. Een extra feestelijk tintje met slingers en ballonnen. Maar ook met lekkere appelkoek, gemaakt door Gewoon Appeltaart, een bedrijf dat werkt met mensen met een beperking. ‘s Middags een lekkere bitterbal en natuurlijk werden de honden niet vergeten en kon iedereen een bakje hondenlekkers ophalen bij de stand van Dogsnacks De Liemers.
Er was een ruim aantal inschrijvingen aan de show uit binnen- en buitenland. Maar er waren ook zeer veel bezoekers, voor ons ook veel oude en nieuwe bekenden.. Alle boefjes vonden natuurlijk onze ballenbak weer geweldig en het speurspel ook.

16 september  NBC Jongehondendag
Op uitnodiging van de Nederlandse Bouvierclub stonden wij weer met een stand van Bouviersupporters op de Jonge hondendag op 16 september. We hadden een superplekje, het weer was ons ook nog eens goed gezind. We hebben weer veel oude en nieuwe bekenden mogen ontmoeten met hun boef. Ook waren er mensen die bij ons op de zoeklijst staan en nog geen hond hebben. Zij kwamen even kennismaken.
Wij waarderen het enorm dat mensen ons komen opzoeken en zeggen dan ook met hoofdletters DANK U WEL!!

Geheel volgens traditie was er op 9 december de wandeling in Haaksbergen. Vorig jaar lag er een enorm dik pak sneeuw tijdens onze winterwandeling, dit jaar leek de wandeling in het water te gaan vallen. De voorspelling was nou niet bepaald geweldig te noemen. Storm, onweer, hagel en zware regenbuien. Maar hoe dichter we bij zondag 9 december kwamen, hoe gunstiger de weersvoorspelling werd voor Haaksbergen. En wat hadden we een mazzel.
Vanaf het moment dat de eerste mensen met hun boeven binnendruppelden tot dat iedereen weer in de auto zat voor de terugweg was het droog! En dat niet alleen, we hadden er af en toe zelfs een zonnetje bij. Dit jaar waren we met 41 honden en hun baasjes. Na de koffie, thee of fris met een koekje voor de mensen en koekjes voor de honden gingen we op pad. Uiteraard ook dit jaar weer vergezeld door de midwinterhoornblazers die ons uitzwaaiden (bliezen) bij de start. Halverwege de wandeling werden we weer door ze verwelkomd bij het Buursermeertje waar we even een pauze hebben gehouden met voor de liefhebbers een lekkere borrel om weer een beetje op te warmen. De hondjes konden daar even heerlijk met elkaar ravotten, pootjebaden en water drinken.
En zoals elk jaar was er, aan het eind van de wandeling, door Restaurant Captain Jack weer een plek voor ons gereserveerd waar iedereen op eigen kosten kon genieten van een hapje en een drankje. En uiteraard waren de honden daar ook welkom. Er stonden ongeveer 20 waterbakken klaar, wat een service! Ook brandden er lekker haardvuren.
Het is voor ons altijd weer geweldig om te zien hoe goed het met ‘onze’ herplaatsers gaat, hoe trots iedereen is op zijn of haar hond(en), hoe er leuke contacten onderling ontstaan en om oude bekenden of nieuwe mensen te ontmoeten. Iederee
n ontzettend bedankt voor weer een ontzettend geslaagde en gezellige dag.

Samenwerking

We delen lief en leed, vreugde en tranen en springen in de bres met elkaar om een verschil te maken voor de bouviers in deze wereld.

We kregen veel vragen om tips, training en allerhande opvoedtips.
Gelukkig hebben we de kynologisch adviseur Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham die mensen ook met raad en daad bij kan staan.
In 99% van de gevallen gaat dat helemaal goed, echter in sommige gevallen blijkt, na een gewenningsperiode en/of  training, dat het toch niet zo goed gaat als gehoopt of veranderen de omstandigheden bij de nieuwe baas zo dat er toch weer een nieuw thuis gezocht moet worden.

De samenwerking met de NBC .
Wij hebben verschillende artikelen aangeleverd voor in het Bouviernieuws en zijn aanwezig geweest op de door de NBC georganiseerde evenementen. De NBC verwijst mensen die op zoek naar een herplaatser zijn, of hun hond willen herplaatsen, door naar de stichting en de stichting verwijst mensen die op zoek naar een pup zijn door naar de NBC. Wij ervaren deze samenwerking als zeer prettig.

Samenwerking Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres (IG) uit Duitsland:
Er zijn in 2018 geen honden in de opvang van de IG geplaatst. De Ig had geen honden in de bemiddeling die op onze website gestaan. Wel is er één hond die bij de stichting ter herplaatsing werd aangeboden terecht gekomen bij iemand van de IG.

Vooruitblik 2019
Ons allerbelangrijkste doel is en blijft natuurlijk het bemiddelen van bouviers die om wat voor reden dan ook niet bij hun eigenaar kunnen blijven.
En hoewel wij met z’n allen het erg lastig vinden om hulp te vragen, zullen wij toch vaker een beroep gaan doen op al die fantastische mensen om ons heen die ons doel een warm hart toedragen.
Financieel jaarverslag 2018.

Inleiding

In 2018 is er via donaties voor de bemiddeling, giften, rente en activiteiten totaal € 8.915,50 ontvangen en van dit bedrag is € 5.885,82 uitgegeven. Het verschil tussen baten en lasten (inkomsten en uitgaven) bedraagt positief € 3.029,68.
Per 31 december 2018 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 18.047,01 op een balanstotaal van € 18.095,31

De minimale kosten die wij als stichting maken voor promotie doeleinden en communicatie (telefoon, websites en drukwerk) zijn vanaf 2012 volledig inzichtelijk en transparant opgenomen op onze website.

In 2018 hebben de bestuursleden, de adviseur en de medewerkers, net als in eerdere jaren, geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. Wel zijn de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en gedeclareerde kosten vergoed.

Financiën 2018
Aldus vastgesteld en ondertekend op 15 maart 2019
Donaties aan derden:  De vorige eigenaren hebben naar de stichting  een bedrag overgemaakt met het verzoek dit naar de nieuwe eigenaren over te maken.

Vergoedingen begeleiding en controles zijn de gemaakt kosten voor het begeleiden van de herplaatsing van diversen honden, en het ophalen en wegbrengen van verschillende honden.

Medische kosten voor 4 honden
€ 1.649,73
Opvang voor 1 hond                                                          
€     40,00
Medische kosten en opvang voor 6 honden                                               
€ 1.060,91
          
€ 
 
----------
Totaal
€ 2.750,64 
Begeleiding herplaatsing van 4 honden 
€   107,34
Voor- en na controle bij 3 honden                                                                                       
€     55,58                                                                        
                                       
 
 
----------
Totaal
€    162,92 
Promotiekosten zijn gemaakte kosten voor de kleine attentie die mensen ontvangen wanneer zij een donatie hebben overgemaakt

Donatie speciaal zijn de ontvangen donaties voor Kobus, Mats en Igor.

Donaties acties derden: Ook in 2018 waren er mensen die leuke ideeën hadden die voor inkomsten voor de stichting hebben gezorgd. Zo was er iemand die foto’s gemaakt heeft tijdens de KCM en deze foto’s  konden gratis besteld worden, maar een donatie aan BS werd op prijs gesteld. Van de Clubactie van Rabobank is er een donatie ontvangen. Iemand heeft labels voor op hondentuigen verkocht en de opbrengst naar BS overgemaakt. En iemand heeft de reiskosten waar zij recht op had naar de Stichting over laten maken.
Zoals uit de bovenstaande grafiek blijkt bestaat 3% van de kosten uit vergoeding voor begeleiding van
herplaatsingen en controles en zijn de donaties aan derden 22%. De kosten voor opvang en betaalde
medische kosten zijn 47%. 6 % van de kosten zijn gemaakt voor de activiteiten voor de honden en hun
baasjes. De kosten voor websites, telefoon, bank en vergaderingen zonder welke de stichting niet kan
functioneren bedroegen 17% van de uitgaven. Promotiekosten (2%)  zijn de kosten voor de kleine
attenties aan vrienden en donateurs. En de algemene kosten waren 3%van de kosten.

Evaluatie 2018.

In de Begroting  2018 staan een aantal activiteiten die voor 2018 gepland waren en voor inkomsten
hadden kunnen zorgen. De opbrengst van de activiteiten waren € 390,25. De kosten voor de activiteiten
zijn € 348,25. De activiteiten hebben een positief saldo van € 42,00 tegen begroot een negatief
resultaat van € 200,00.

De inkomsten uit donaties en de bijdragen van “ Vrienden “ waren veel meer dan begroot.

De inkomsten in 2018 bedroegen €  8.915,50 tegen begroot € 6.102,00.
De kosten in 2018 bedroegen € 5.885,82  tegen begroot € 7.160,00.
Het resultaat in 2018 bedroeg  € 3.09,68 tegen begroot -  € 1.058,00.

Per 31 december 2018 bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 18.047,01 op een balanstotaal
van € 18.095,31.

Het banksaldo en het eigen vermogen tonen een stijgende lijn en het financiële resultaat is alleszins
bevredigend. De liquide middelen en het eigen vermogen zijn ruim voldoende zodat de stichting ook in de
toekomst aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
J. Oltwater
J. Mulder
  D. Wijfjes                         
12
ziekte / overlijden van baas
9
gedrag van de hond naar aanwezige kinderen / dieren / bezoek
8
verhuizing
6
scheiding  / tijdgebrek / veranderde levensomstandigheden
4
het hebben van een bouvier onderschat door de eigenaar
3
terug bij fokker
a.
om vanuit een onafhankelijke positie herplaats- en asielbouviers actief en kosteloos te bemiddelen.
De stichting is nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst welke door haar bemiddeling tussen de oude en nieuwe eigenaar tot stand komt.
b.
Herplaatsbouviers tijdelijk voor rekening van de Stichting op te vangen, de herplaatsing van bouviers financieel te ondersteunen en ten behoeve van bemiddeling, zo nodig, vrijblijvende adviezen te geven.
c.
Waar nodig samen te werken met verenigingen en stichtingen met soortgelijke doelstellingen, een en ander nadrukkelijk onder voorbehoud van de eigen onafhankelijkheid.
d.
Voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019