Wat je gezamenlijk met kennis, kunde en bevlogenheid kunt bereiken
Een co-productie van de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres uit Duitsland, 
Stichting Bouviersupporters en Kynologie Kolham
(en natuurlijk ook Dierentehuis Kerbert, IJmuiden en het Dierenopvangcentrum Enschede)
Gesponsord door:
Getraind door:
In samenwerking met:

Kerbert Dierentehuis, IJmuiden
Dierenopvangcentrum Enschede
Oskar Van pechvogel tot ?...
Inleiding

De Stichting Bouviersupporters houdt zich al geruime tijd bezig met de bemiddeling en advisering bij de herplaatsing van asiel- en herplaatsbouviers. Sinds de start in 2009 hebben al meer dan 250 bouviers (mede) dankzij de Stichting Bouviersupporters een mooi nieuw thuis gevonden.
Het merendeel van deze bouviers komt uit een stabiele omgeving en moeten noodgedwongen weg wegens problemen van hun baasjes met hun gezondheid, de privésfeer of de financiën. Soms hebben we te maken met bouviers die een bepaald gedragsprobleem hebben. In deze gevallen werkt de Stichting Bouviersupporters met bijzonder veel plezier en naar grote tevredenheid samen met Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham. Waarom juist met hem? Omdat Bert op de vraag volgens welke methode hij werkt antwoordt:  Volgens elke methode die voor de hond in kwestie werkt! .
Soms komen we ook bouviers tegen met een pittig karakter. Daar kun je van alles mee gaan ondernemen qua gedragstherapie maar als in het karakter een bepaalde dominantie of bewakingsdrift ligt opgesloten, kun je daar niet zo heel veel mee bereiken als je er een gezellige huishond van zou willen maken. Deze bouviers vinden via ons vaak een plekje in de bewaking of als erfhond. Een situatie waar baas en bouvier heel blij mee zijn.
En heel soms komen we bouviers tegen met wie het maar niet wil lukken. Tot deze categorie behoort Jerry.


Voorgeschiedenis Oskar / Jerry

Jerry werd in oktober 2010 aan het asiel in IJmuiden afgestaan, omdat het vorige baasje  geen zin meer had hem te verzorgen . Jerry had ook wel een gedragsprobleem: hij kon zomaar kleine honden of katten aanvallen. En dat deed hij bepaald niet voorzichtig.
Het asiel nam Jerry op en ging actief op zoek naar nieuwe baasjes. Die kwamen, vier keer zelfs. Al deze vier keren is de adoptie niet goed verlopen en kwam Jerry op korte termijn weer terug in het asiel. Het had iedere keer weer te maken met een kennelijk volstrekt onvoorspelbare en vooral hevige uitval van Jerry.
Jerry werd uitgewisseld met een ander asiel, namelijk het Dierenopvangcentrum in Enschede, in de hoop dat in die omgeving meer ervaren bouvierliefhebbers zouden wonen die met Jerry aan de slag konden gaan. Jerry werd eigenlijk meteen herplaatst en het liep wederom snel en volledig mis. Jerry kwam vrijwel direct terug.
In de tijd dat Jerry in IJmuiden zat hadden wij al contacten met het asiel en waren wij al bezig gezamenlijk oplossingen te zoeken. Toen ging Jerry naar Enschede, waarover wij netjes werden geïnformeerd, in de hoop dat dat soelaas zou bieden. Na de laatste herplaatsing hebben wij contact gezocht met het Dierenopvangcentrum in Enschede. Of wij op een of andere manier konden helpen.

Tegelijkertijd meldde zich bij de Bouviersupporters onze Duitse collega-organisatie, de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres. Zij hadden het verhaal van Jerry ook gevolgd en vroegen
zich af wat er nou aan de hand was.

Een en ander leidde tot veel onderling overleg. Wat uitmondde in de fantastische aanbieding van de IG om Jerry op hun kosten onder te brengen en te laten trainen door Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham, die tenslotte ook Neo al op het goede pad had gebracht.


Kennismaking / Beoordeling

Op vrijdag 19 augustus 2011 was de kennismaking van Jerry met de mensen van de Interessengemeinschaft, Bouviersupporters maar vooral met Bert Smallenbroek, die moest beoordelen of en in hoeverre Jerry getraind kon worden.
Oskar werd opgehaald in de kennel. Er werd door de verzorgster al gemeld dat Oskar, op zijn zachtst gezegd, nogal enthousiast was en sommige medewerkers op de buik achter Oskar aangingen het veld op. Zo blij was die jongen dat hij mocht spelen. En zo ongelooflijk groot en sterk was hij. Bert besloot het feestje eerst eens aan te kijken. Hij zag wat er gebeurde en vroeg of hij Oskar uit de kennel mocht halen. Dat mocht.
Bert liep de kennel in, deed Oskar aan de riem en inderdaad, Oskar werd vreselijk vrolijk. En ongeremd enthousiast. Bert gaf hem een paar knietjes, een klapje met de deur op de neus en Oskar bond
in. Super. Ook de andere aanwezigen, Kai namens de IG en Jantina namens de BS, mochten op geheel eigen wijze proberen Oskar rustig uit de kennel te laten stappen. Beiden deden dat ook volgens hun eigen methode en het bleek dat ook die methode door Oskar werd geaccepteerd en gevolgd. Helemaal geweldig, Oskar was dus best bereid zijn leider, wie dat dan ook was, te volgen. Dat was goed nieuws.
Dat beloofde al veel qua bereidheid bij Oskar om zich te voegen naar de baas. De betrokkenen gingen samen met Oskar het veld op. Oskar werd losgelaten en geobserveerd. Oskar liep blij en nieuwsgierig langs het hekwerk toen er passanten aan de andere zijde voorbij liepen, maar was totaal niet agressief naar de passerende mensen en honden.
De betrokkenen die op het veld stonden, werden door Oskar eigenlijk genegeerd. De vraag bestond bij alle betrokkenen: is Oskar nou een heel dominante hond of niet?
Bert nam bewust een heel lage positie aan op het veld en ging op zijn hurken zitten. Oskar ging vrolijk door met zijn ding en negeerde Bert in zijn lage houding volledig. Bert gaf aan dat een dominante hond zonder meer Bert even de wacht had aangezegd. Kortom: Oskar is geen dominante hond
.
Om te zien hoe Oskar zelf zou reageren op dominantie van een ander, heeft Bert een heel dominante houding aangenomen. Door zich groot te maken en over Oskar heen te hangen. Oskar onderging het gelaten en zonder enige vorm van protest.
Bert legde Oskar op zijn rug, klemde Oskar tussen zijn benen, zat hem aan de bek, opende die en trok de tong er uit. Oskar vond het helemaal prima.
Daarna werd Oskar aangelijnd. Hij ging aan de lange lijn zodat hij enige vrijheid ervoer. En Bert ging met hem aan de wandel. De bedoeling hiervan was dat kon worden beoordeeld in hoeverre Oskar zijn (bege-)leider uit zichzelf zou volgen. Na een paar kleine correcties aan de lijn lette Oskar goed op zijn (bege-)leider en hield de richting waarin die liep goed in de gaten.
De basiscommando's werden uitgeprobeerd. Zit, blijf, af ? Geen enkel probleem!
Ook Oskar is best gek op het balspel. Er is alleen wel wat wisselgeld nodig (lees: snoepjes) om de bal weer terug te krijgen
Dus kortom: de ideale hond. Toch?! Nou, op heel veel punten inderdaad wel. Want naast dat hij speels, lief, enthousiast is, de basiscommando's kent, is hij ook nog eens heel mensgericht, gek op kinderen en een ontzettende knuffelkont.
Wat gaat er dan fout met Oskar? Nou, Oskar heeft nogal een jachtdrift en als hij een kat of klein hondje kan pakken, zal hij het niet laten. En de kleine zal het dan niet kunnen navertellen. Verder is tijdens de beoordeling afgelopen vrijdag gebleken dat bij Oskar 'zomaar' de knop om kan gaan. Dan komt er een blik in zijn ogen en verandert zijn houding verstart zijn houding. Een hondenervaren persoon zal deze verandering misschien herkennen en tijdig in kunnen grijpen. Wij vermoeden dat het bij de herplaatsingen van Oskar niet herkend is, en dat er dus niet tijdig is ingegrepen. Als er niet tijdig op deze verandering in het gedrag van Oskar wordt geanticipeerd,'explodeert' Oskar. En dat gaat dan zo heftig dat de eerdere adoptanten het vertrouwen in Oskar per direct compleet kwijt waren.
Aan Bert de vraag of deze onvoorspelbare veranderingen in het gedrag niet heel moeilijk te veranderen zijn. Nee hoor, zei hij, je kunt het zien aankomen. En het wordt zaak om tijdens die momenten serieus en heel doortastend in te grijpen. Zodat Oskar de rem krijgt die hij kennelijk tijdens zijn opvoeding niet heeft meegekregen.
Een ander aandachtspunt is de psychologische oorlogsvoering van Oskar. Tijdens de kennismaking kon Oskar Bert volledig negeren en als zijn aandacht toch werd gevraagd, zijn desinteresse hierin kenbaar te maken door heerlijk en vooral ook lang op zijn rug te gaan liggen rollen. Ziet er misschien best grappig uit, maar het is een afleidingsmanoeuvre en daarmee ontoelaatbaar. Op dat moment heeft Bert het gelaten en is zelf naar Oskar toegelopen om zijn aandacht toch te krijgen.
Vanaf het begin van de training zal dit gedrag niet worden getolereerd, zal Bert al helemaal niet op Oskar aflopen. Want dan wordt toch echt van Oskar verwacht dat hij bij zijn (bege-)leider komt.
De beoordeling ging er vooral om bevestigd te krijgen dat Oskar's gedrag kan worden omgezet in gewenst gedrag. De werklust en mensgerichtheid van Oskar hebben heel goede hoop gegeven dat, dat zal gebeuren. Daarom werd door de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres besloten geld en middelen te steken in de opvang en training van Oskar. Het uitgangspunt van de training is dat Oskar leert wenselijk gedrag te zien bij iedere willekeurige (maar wel hondenervaren) eigenaar, zodat Oskar een optimale kans krijgt op een geslaagde herplaatsing.

Oskar vertrok samen met Bert naar het hoge noorden
Jerry werd door de IG omgedoopt tot Oskar. Het oude leven werd achtergelaten, en Oskar kan met een nieuwe naam zijn toekomst tegemoet.
Leren reageren op zijn nieuwe naam
Contact kleine hond (Jack Russel op het veld ernaast)
Contact zoeken/maken met trainer (meerdere situaties op de afgesloten velden)
De trainingen

Oskar verhuisde en op maandag 22 augustus 2011 begon de training van Oskar.
Op de eerste dag werd er getraind op:
Oskar zou ook problemen hebben met het trimmen: als Oskar wordt geborsteld, wil hij nog wel eens grommen ?. Ook dit werd met beleid uitgeprobeerd en Oskar gedroeg zich daarbij keurig ?.
Het bleek in de eerste paar dagen daarna dat Oskar elke andere hond die zich niet bij hem op het terrein bevindt, gewoonweg negeert. Famke, de Mechelse herder teef van Bert, werd op het speelterrein van Oskar toegelaten, besnuffeld, geaccepteerd en vervolgens glad genegeerd door Oskar. Totaal geen interesse. .
Na de eerste gewenning koos Oskar zijn bal uit, uit de vele ballen die op het speelterrein liggen. Deze blauwe bal wordt door Oskar gebruikt als machtsmiddel. Hij loopt met de blauwe bal in zijn bek vrolijk rond op het terrein. Heeft hij de belangstelling van Bert, dan draait Oskar zich om en loopt er vlotjes mee weg. Pak me dan, als je kan ? Bert noemt het een psychologische oorlogsvoering. Bert negeert dit gedrag van Oskar en pakt de bezem en begint hiermee het veld aan te vegen terwijl hij Oskar volledig negeert.
Oskar vindt dit maar vreemd … zijn (bege-)leider negeert hem … dat is apart. Wat nu? Het spel gaat in volle gang verder. Oskar weigert zijn bal af te geven en Bert blijft dit gedrag negeren.
In de loop van de trainingssessies komt Oskar met bal steeds dichter bij Bert. Gaat op de berg rommel liggen die Bert heeft aangeveegd. Probeer me nu nog maar eens te negeren. Maar Oskar wil toch contact maken. En Bert wil Oskar leren dat samen spelen veeel leuker is dan in je eentje.

Op enig moment wil Oskar toch de bal neer leggen en Bert maakt hier direct gebruik van door de bal weg te schoppen. Dat is lollig! Oskar begint voorzichtig te snappen dat je inderdaad ook leuk samen kunt spelen. Bert probeert nu Oskar met snoepjes te verleiden om zijn bal los te laten. Lukt dat, dan wordt Oskar direct beloond door het gooien / trappen van de bal. Niemand pakt zijn bal af, Oskar leert dat het een leuk spelletje samen kan zijn. Overigens stel je Oskar wel voor een dilemma, zoals hij met zijn blik duidelijk maakt, door hem de keuze te geven tussen snoepje en bal een lastige keuze daar moet ook beslist even flink over nagedacht worden.
Het spelletje van en met Oskar leert Bert dat Oskar een intelligente, baasgerichte hond is. Hij wil heel graag samen spelen maar weet niet hoe. Oskar probeert de situatie te manipuleren, maar krijgt daar nu de kans niet voor.
Er zijn momenten waarop Oskar een bepaalde blik in de ogen krijgt die aangeeft dat er een moment van agressie kan ontstaan. Deze momenten zijn er bij de eerdere herplaatsingen de oorzaak van geweest dat Oskar doordraaide. En wel zodanig, dat Oskar een enkeltje terug naar het asiel kreeg.
Bert ziet deze momenten aankomen en zorgt er dan voor dat hij de strijd niet aangaat met Oskar. Hij draait zich om en loopt weg, Oskar volledig negerend. Dit werkt voor hem. Als je op deze momenten de strijd aangaat met Oskar, zal hij  flippen .

Na een paar dagen het ‘psychologische’ spelletje met Oskar te spelen en niet aan zijn manipulaties toe te geven, kun je duidelijk zien dat er verandering optreedt in het gedrag van Oskar. Oskar wil best samen met de baas spelen, hij moet alleen even leren hoe.

Oskar is een hele intelligente hond, waar je heel eerlijk en duidelijk mee moet omgaan. Oskar verdraagt geen onduidelijke of oneerlijke leiding, dan grijpt hij in. En dan grijpt hij op dusdanige wijze in, dat mensen zich helemaal het apelazarus schrikken .Vandaar al die retourtjes asiel.
Al gauw besloot Oskar deze blauwe bal aan te bieden aan Bert, zodat ze samen een spel konden spelen. Dus geen spel van Oskar met Bert of van Bert met Oskar, maar een gezamenlijk spel. Hij hield de bal niet bij zich, maar stond die ook direct weer af aan Oskar. Het ijs was gebroken …
Daarna verliep de training voorspoedig en de samenwerking tussen Oskar en Bert verdiepte zich. Bert ontwikkelde een diep respect voor Oskar, en andersom.

Toen werd het tijd om te kijken wat Oskar met kleine honden deed. Hier voor heeft Bert zijn Jack Russel Enzo bij Oskar gezet
Verder werd er gewerkt aan het 'HIER' komen, het 'vrij', de kenneltraining, en het aanlijnen.
Het vrij werken aan de omgang met andere honden en ballen
en de vervolgtraining. Ook werd Oskar getrimd wat hij gewoon allemaal toeliet
Oskar heeft een weekend bij Bert gelogeerd om te kijken hoe hij daar reageert,
Dat doet hij super.
Training met poezen. Aangelijnt laat Oskar zich goed corrigeren
Het resultaat van een aantal weken training
Oskar en Femke spelen samen in de tuin.
Nieuwe baasjes 1?

Op enig moment meldden zich fantastische (Duitse) kandidaten voor Oskar. De kennismaking volgde en de mensen begrepen meteen het psychologische spel van Oskar. Dat maakte dat Bert een groot vertrouwen had in de geschiktheid van deze mensen als kandidaat-adoptanten. Er waren echter ook 2 grote nadelen:

1)de mensen woonden op 280 km rijden van de omgeving waarin Oskar werd getraind
2) ze hadden een kat.

Als de mensen in Duitsland een geschikte trainer zouden vinden die in de filosofie van Bert de training zou kunnen voortzetten, zou dit probleem oplosbaar zijn.
De kat was een serieuzer probleem.
Van de eerdere herplaatsingen van Oskar wisten we hoe gefixeerd Oskar op katten was en dat, dat echt niet samenging. Dat heeft Bert hen heel duidelijk gemaakt. Maar: de potentiële kandidaten waren zo weg van Oskar, dat zij bereid waren hun huis en tuin dusdanig in te richten dat kat en Oskar elkaar nooit in levenden lijve hoefden te ontmoeten.
Eerlijk is eerlijk, wij hadden onze twijfels. Anderzijds werd Oskar een prachtige kans geboden. En als de kat en Oskar elkaar nooit hoefden te ontmoeten, waarom zouden wij Oskar deze kans dan ontnemen? De beslissing viel om het er op te wagen.

Een geluk bij een ongeluk: er werd besloten dat Bert Oskar naar zijn nieuwe Duitse onderkomen zou brengen ….Eenmaal aangekomen op het nieuwe woonadres van Oskar bleek al snel dat hij de geur van de kat in de snufferd had. Bert schrok ook al van de (povere) maatregelen die waren genomen om de een en de ander gescheiden te houden … De onrust bleek niet onterecht. Op enig moment vertoonde de kat zich wel degelijk (terwijl iedereen bezworen was dat dit niet het geval zou kunnen zijn). Oskar bedacht zich niet, zeker niet na de opgebouwde frustratie naar aanleiding van de geur van de kat en maakte korte metten met de geliefde huisgenoot. Inderdaad, het beestje heeft het niet overleefd.
Na de eerste schrik bij alle partijen (dit wil je echt niet meemaken), kwam de realiteit weer bovendrijven. De toegezegde maatregelen waren, ondanks alle waarschuwingen vooraf, gewoonweg niet genomen. Het is verschrikkelijk sneu dat dit de geliefde huiskat is overkomen, maar er was ook niet geluisterd naar de waarschuwingen.


Oskar zelf is er niet veel anders van geworden.
Die heeft een leuk dagje uit gehad (zeiden we sarcastisch). Hij is terug in de opvang, en wordt verder getraind door Bert. Nog dezelfde week heeft Bert Oskar aangelijnd tot op ongeveer 4 meter afstand geleid naar een kat die naast iemand op een stoel zat. Oskar zat keurig naast Bert, de lijn ontspannen, Oskar ontspannen.
In opdracht van de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres heeft Bert een advertentie m.b.t. Oskar geplaatst in het Dagblad van het Noorden, editie Groningen en Drenthe.
De advertentie in de krant is veel mensen opgevallen en meerdere mensen die interesse hadden, allen Duitsers, hebben zich gemeld. Het is bijna een luxeprobleem.
Er waren wel reacties van Nederlanders, maar die haakten af omdat ze er te makkelijk over dachten of omdat er weer een bouvier moest komen ter vervanging van de vorige hond.
De voorkeur van Bert voor Oskar gaat uit naar veel ruimte.
Zijn ervaring met Oskar is dat Oskar zich goed voelt en goed gedraagt als er ruimte is. Dan maar iets minder ondernemen , dan weinig ruimte en veel ondernemen.
Er zijn uiteindelijk 3 belangstellende overgebleven, met wie er kennis gemaakt is.

Nieuwe baasjes 2?

Zaterdag 22 oktober 2011 was het zover en zijn Bert en de mensen van de Interessengemeinschaft met Oskar naar een adres in Lathen gaan. Daar heeft men een groot erf van 2 hectare, waarvan 1 hectare volledig omheind voor de honden en 1 hectare voor de 3 Friese paarden.
Er zijn nog 2 honden aanwezig. 1 van 6 jaar (Timmy) en 1 van 6 maanden (Charley).
Gezien de vorige actie wilde Bert graag zelf kijken en kon zo direct overleggen hoe het er uit zag en of dit een plaats is waar Oskar een goed leven kan hebben.
Oskar mocht eerst alleen snuffelen over het erf, daarna samen met Timmy, daarna alleen met Charley en vervolgens met z n drieën. Kleine schermutselingen met Timmy volgden , alles heel sociaal zoals Bert Oskar ervaren heeft, veel lawaai en wilde bewegingen, geen schade. Met Charley gaat alles volgens het boekje. De jonge hond leert snel en accepteert de leidersrol van Oskar.

Een uurtje later rennen 3 honden gezamenlijk vrolijk over het erf.
Nog een uur later tijdens het koffie drinken ligt Oskar languit in de keuken te slapen.
De nieuwe eigenaar kon niet wachten om Oskar in huis te halen. Bert en de mensen van de Interessengemeinschaft en waren het er over eens dat dit een goede plaats voor Oskar is. Dus Oskar is daar gebleven. Met gemengde gevoelens ging Bert terug naar huis.

Maandag 24 oktober 2011  belde de eigenaresse naar Bert dat Oskar en Timmy een confrontatie hadden gehad. Veel lawaai en het leek erg heftig, geen schade. Bert heeft dat ook gezien bij de eerste confrontatie van Oskar met Enzo, zijn eigen hond. Om de honden aan elkaar te laten wennen heeft tijd nodig en dat heeft Bert ook uitgelegd
 

Na alles wat Bert met hem heeft meegemaakt gunt hij Oskar een goed tehuis,
Bert blijf contact houden per telefoon, en zal over 14 dagen en over 8 weken gaan kijken hoe het met zijn grote vriend gaat. (dit heeft te maken met gewenning en gedragsverandering)
Nieuwe baasjes 3?

Oskar is zondag 13 november 2011 naar zijn nieuwe thuis gebracht. Het is een familie met 2 volwassen kinderen. Oskar heeft een onwijs groot stuk grond volledig tot zijn beschikking. Daarnaast mag hij ook van het riante huis gebruik maken indien meneertje dat wenst. Hij mag lekker binnen slapen en dat vindt hij fijn hoor J lekker warm, lekker zijn eigen mandje…
Hij hoeft bijna nooit alleen te zijn want er is altijd wel iemand thuis. Bovendien is hij de enige op 4 poten dus alle aandacht gaat ook naar hem. Wij hebben er nu alle vertrouwen in dat dit een definitief adres is voor hem.
Maandag is er contact geweest met de nieuwe baasjes en ze mailden vervolgens het onderstaande bericht:


"Hallo Allemaal

Totaal ongebruikelijk voor een bouvier ( volgens ons) legt hij een etensvoorraad aan. In de paar keer dat hij alleen was heeft hij bv een Brood gepakt en het meegenomen naar zijn plek. Hij heeft het echter niet aangevreten, de zak was nog heel.

Gisteren heeft Oskar zowaar een leuke bioscoopmiddag gehad. Er kwamen 5 reeën bij ons op het terras om eikels te verzamelen. Oskar vond het maar wat spannend en hij heeft gespannen toegekeken. De reeën lieten zich echter niet storen. Vanmorgen stond Oskar uiteraard weer voor het raam en stond te wachten op de volgende ronde.

Gistermiddag heeft Nic bijna 2 uur lekker met hem gestoeid. De bal vindt Oskar toch wel het aller aller leukste.

Samengevat: het is een hele lieve kerel. Hij doet zijn best om in huis voorzichtig te zijn en probeert heel erg goed zijn best te doen om het iedereen aangenaam en naar het zin te maken. We zijn heel erg blij dat hij nu bij ons is. Ik zal jullie natuurlijk verder op de hoogte houden. Ik denk dat jullie je geen zorgen meer hoeven te maken om die schat van een hond !"Update 20-11-2011

Gisteren weer heerlijk gewandeld. Oskar is klasse !! Volledig probleemloos, een zelfbewuste bouvier. We zijn diverse andere honden tegengekomen, ging prima ! Op het laatst vond hij het zelfs nodig om op de kleine hond van Florian te passen als een reu te dicht bij kwam. Alles verliep zonder problemen.
De Bouviersupporters zijn ook heel blij voor onze grote vriendelijke kattenhatende vriend en wensen de nieuwe eigenaren heel veel plezier toe, samen met Oskar.


Onze grote dank gaat dan ook uit naar:

De Interessengemeinschaft die alles financieel mogelijk gemaakt heeft.

Bert Smallenbroek voor zijn trainingen.

Het pension waar Oskar 2 maanden geweest is.

De asielen in Enschede en IJmuiden die mee wilde werken om Oskar deze kans te geven.


Aangezien Oskar best een dominante hond is heeft Bert de mensen gewaarschuwd dat er onherroepelijk een gevecht zal komen om de rangorde te bepalen voor de toekomst. De mensen waren het hier mee eens en begrepen het ook. Het duurt namelijk zeker 6 weken voordat een hond een beetje gewend is, de honden aan elkaar gewend zijn en zij de rangorde een beetje bepaald hebben.

Helaas is Oskar in gevecht gekomen met de 6 jarige reu en heeft hij de reu behoorlijk verwond. De reu ligt nu in huis van zijn wonden te genezen en Oskar en de reu worden op dit moment apart gehouden. De nieuwe baasjes zijn het vertrouwen in Oskar naar andere honden toe kwijt en ze zijn bang dat in de toekomst zich weer incidenten voordoen.
Ook willen zij het Oskar en hun eigen honden niet aandoen dat ze continue in stress leven omdat ze met elkaar in gevecht willen. Dus omwille van Oskar hebben ze besloten om Oskar te herplaatsen.
In overleg met de IG en de baasjes is besloten dat er een nieuw huis wordt gezocht voor Oskar. Oskar wordt vanuit deze woonsituatie herplaatst, hij hoeft dus niet terug naar Winschoten. Bert zegt wel dat Oskar daar prima zit dus dat laten we maar zo. De mensen zijn wel gek met hem en het contact met het puppie/pubertje verloopt goed.
Oskar heeft wel in die 1,5 week tijd dat hij bij deze mensen zit behoorlijk verbeterd gedrag laten zien t.o.v. katten.

De mensen hebben een grote weide en stal voor de paarden. In die stal verblijven ook de katten. Oskar werd een beetje wild bij de paarden en het zien van die katten dus de mensen hebben een stroomdraadje gespannen. Hier is hij 1x mee in aanraking gekomen en sindsdien komt hij niet meer bij de stallen. Hij heeft een ontzettend ontzag gekregen voor dat draadje dat hij zelfs op afstand rustig naar de katten kan kijken.

De kleine hond op de foto is de hond van zoon Florian, een teefje, hij was op bezoek dit weekend.
Oskar begint welliswaar al wat "territoriumaanspraak" te krijgen, maar de kennismaking verliep uitermate ontspannen.
Eerst heeft Florian kennis gemaakt met Oskar.

Daarna zijn we met de honden naar neutraal grondgebied gegaan en hebben ze daar kennis laten maken.
De kleine hond was een beetje angstig maar Oskar was heel relaxed en heeft een beetje gesnuffeld. Daarna heeft hij besloten dat deze hond ongevaarlijk was en ze accepteren elkaar thuis zonder problemen."
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2023