Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres is een groep bouvierbezitters die
het welzijn van het ras de bouvier een warm toedragen. Zij geven voorlichting over
het ras bouvier, geven adviezen bij het kopen van een bouvier en bemiddelen bij
herplaatsingen.
De IG is een rechtspersoon zonder winstoogmerk (met beperkte aansprakelijkheid)
en is 25 januari 2011 ingeschreven in het handelsregister bij het kantongerecht
Krefeld onder nummer HRB 13314.

Wilt u meer weten over de IG ga dan naar de website van de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres
De relatie tussen Stichting Bouviersupporters en de IG bestaat uit:

De relatie met de Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres
Het over en weer vermelden van honden die herplaatst moeten worden op de websites.
Honden die probleemgedrag vertonen die een spoedige herplaatsing in de weg staat kunnen opgenomen worden in een pension. De IG regelt, begeleidt en betaalt dit. Stichting Bouviersupporters doet vaak een donatie als tegemoetkoming in de kosten van training en huisvesting.
Zijn aanwezig op elkaars evenementen.
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2021