De statuten
*
*
*
*
* Uit privacy overwegingen zijn de persoonlijke gegevens onleesbaar gemaakt.


Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019