Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in Nederland en Belgi.
In sommige gevallen is het belangrijk om een voor- en / of nacontrole te doen bij aangeboden Bouviers maar ook bij mensen die belangstelling hebben voor een herplaatser.
Uw reiskosten kunnen eventueel door ons worden vergoed.

Bent u iemand die over een flinke dosis mensen - en bouvierkennis beschikt?
Bent u bereid om ook eens een herplaatsbouvier te bezoeken om bijvoorbeeld goede fotos te maken of om de hond eens te beoordelen?

Wilt u vrijwilliger worden, stuur dan een mail. 
En van ons neemt dan contact met u op voor verdere uitleg en informatie.


Tevens zijn wij op zoek naar mensen die een  Bouvier in nood willen opvangen.

We proberen in de eerste plaats om de hond te herplaatsen vanuit zijn eigen thuis, maar soms is dit niet mogelijk.
Uiteraard wordt van te voren met u besproken of de desbetreffende hond geschikt is voor uw thuissituatie (denk bijvoorbeeld aan de omgang met reeds aanwezige honden, katten, kinderen etc.). De duur van de opvang is van te voren niet echt te voorspellen. U kunt er uiteraard van uit gaan dat iedere hond door ons uiteindelijk geplaatst wordt!

Dierenartskosten worden (na overleg vooraf) vergoed en we kunnen een kleine vergoeding voor voer geven.

U kunt met ons over deze oproep contact opnemen als u zich wilt opgeven als Noodopvang of als u meer informatie wilt hebben.


De gegevens die u ons verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoe wij dat doen kunt u lezen in onze privacy verklaring.
Vrijwilliger
Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019