Wat doen wij
De Stichting Bouviersupporters is voortgekomen uit een groep zeer gemotiveerde mensen die
al een behoorlijk aantal jaren in de bouvierwereld verkeerden.
We merkten dat er een groot gebrek was aan goede begeleiding voor mensen die om vaak verdrietige
omstandigheden afstand moesten doen van hun bouvier.
Deze honden belandden meestal in het asiel en dat was voor de baasjes vaak erg pijnlijk want dat was toch
wel de laatste plek waar ze hun geliefde huisgenoot wilden zien.
[ ook al worden de dieren in het asiel prima verzorgd.]
Ook merkten we dat er best veel mensen op zoek zijn naar een volwassen bouvier omdat ze de tijd of de
mogelijkheid niet hebben om een pup op te voeden. Daarom werd in 2009 de “bouviersupporters” opgericht.
Wij wilden zo veel mogelijk  voorkomen dat een bouvier onnodig in het asiel belandt. Door de oude baas en
de eventuele nieuwe baas direct met elkaar in contact te brengen konden deze zich een veel beter beeld
van elkaar en van de bouvier vormen en kon de overgang van de bouviers met veel minder stress
plaatsvinden.
Deze activiteiten verrichten wij geheel kosteloos, omdat het helpen bij ons voorop staat.

Sinds de start in 2009 hebben er 904 bouviers op onze site gestaan die op zoek waren naar een nieuw
thuis. Van die 904 bouviers zijn er 452 actief door ons bemiddeld. De anderen zijn door de asiels, de
eigenaren zelf of door andere organisaties herplaatst. Ze hebben door de extra publiciteit op onze website
ook een nieuw thuis gevonden. Met onze hulp konden 53 bouviers thuis blijven.
Aan de ene kant is het natuurlijk jammer dat er zoveel bouviers op zoek moeten naar een nieuw thuis. Aan
de andere kant is de oorzaak van herplaatsing in het merendeel van de gevallen overmacht en de tijd
waarin we nu leven. Als het dan toch zo is dat er afscheid genomen moet worden, laat het dan zo zijn dat
de bouviers een goed thuis vinden en daar zetten wij ons voor 100%, wat heet, voor …. 200% ….voor in.

In november 2010 zijn de activiteiten ondergebracht in de Stichting Bouviersupporters welke met ingang
van 1 januari 2012 over de fiscaal aantrekkelijke ANBI- status beschikt.
(dit betekent dat u uw donatie kunt opgeven bij uw belastingaangifte en deze dus aftrekbaar zou kunnen
zijn.)

Wij werken nauw samen met de rasverenigingen  Nederlandse Bouvier Club , Verening Boe4 en met de
Duitse herplaatsvereniging Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres .
Aan onze stichting is ook Bert Smallenbroek van Kynologie Kolham verbonden.
Een extra meerwaarde omdat hij met bouviers die een gedragsprobleem hebben aan de slag gaat waardoor
de kans op een geslaagde herplaatsing enorm toeneemt.

Onze eerste bouvier met een ernstig gedragsprobleem was Boy, hij werd via Dieren In Nood bij ons onder de
aandacht gebracht. Een 1,5 jaar oude blonde bouvierreu, waarvoor een nieuw thuis moest worden gezocht.
Boy  had nogal wat pech gehad met zijn eerste eigenaar. Die was hem na een jaar beu en wilde er van af.
Via Marktplaats kwam hij bij de tweede eigenaar terecht. Hier werd hij, zoals men van oudsher gewend
was, aan de ketting op het erf gelegd. Maar Boy was een bouvier die dit allemaal helemaal niet aankon en
aandacht, [bege-]leiding en liefde nodig had. Bij de tweede baasjes wilden ze hem best wel lief vinden maar
door de situatie waarin hij werd gehouden, ontbrak helaas die wisselwerking. Boy ontspoorde volledig.
Verward, angstig, en verwaarloosd trof Bert Smallenbroek hem aan toen hij hem ging ophalen.
                  


                  Neo, toen we hem opgehaald hebben                        Neo 1 jaar later

Als eerste hebben we zijn naam veranderd in Neo ( nieuw, duidend op het nieuwe leven waar hij op die dag
mee begonnen is) Na een zeer intensieve training is het met Neo helemaal goed gekomen. Na de
herplaatsing waren er nog wel wat probleempjes, maar daar hebben de baasjes samen Bert hard en met
succes aan gewerkt. Helaas op het moment dat alle problemen opgelost waren ( na één jaar) en het grote
genieten kon beginnen heeft Neo een hartstilstand gekregen waaraan hij, net 2,5 jaar oud, is overleden.
Wij zijn zeer geschrokken van dit bericht, want dat hadden Neo en zijn nieuwe baasjes niet verdiend !

Na Neo kwam Oskar, hij is in oktober 2010 aan het asiel afgestaan omdat het vorige baasje geen zin meer
had hem te verzorgen. Oskar had ook wel een gedragsprobleem: hij kon zomaar kleine honden of katten
aanvallen. En dat deed hij bepaald niet voorzichtig.
Het asiel nam Oskar op en ging actief op zoek naar nieuwe baasjes. Die kwamen, vier keer zelfs. Al deze
vier keren is de adoptie niet goed verlopen en kwam Oskar op korte termijn weer terug in het asiel. Het had
iedere keer weer te maken met een kennelijk volstrekt onvoorspelbare en vooral hevige uitval van Oskar.
Oskar werd uitgewisseld met een ander asiel, in de hoop dat in die omgeving meer ervaren
bouvierliefhebbers zouden wonen die met Oskar aan de slag konden gaan. Oskar werd eigenlijk meteen
herplaatst en het liep wederom snel en volledig mis. Oskar kwam vrijwel direct terug. Daarna hebben wij het
asiel een andere aanpak voorgesteld.
Om kort te gaan, Oskar is in ons vaste pension opgenomen en Bert is met Oskar aan de slag gegaan.
Na een intensieve training van 3 maanden was Oskar zover dat hij herplaatst kon worden. Tot op heden
gaat het super goed en zijn de nieuwe bazen geweldig blij met Oskar. 

              
Bert en Jantina met Oskar aan de slag …..

Na Neo en Oskar kwam Jones, en ook bij Jones is de heropvoeding perfect verlopen en ook hij heeft
inmiddels een goed nieuw thuis gevonden..
                  
Jones heet inmiddels Joo en heeft het heel erg naar zijn zin bij zijn nieuwe baas

Daarna heeft Bert met Dio gewerkt, een boef die niet iedere persoon even leuk vond en dat liet blijken door
te grommen en te bijten. Ook Dio is succesvol herplaatst.
      


Dio op zijn training met Bert ……

Gelukkig is het niet zo dat elke bouvier die herplaatst moet worden een gedragsprobleem heeft. In de
meeste gevallen gaat het gewoon om een leuke boef die door omstandigheden op zoek moet naar een
andere mand.

Onze werkzaamheden en vooral de trainingen en het pensionverblijf kosten veel geld.
Omdat het belang van de bouvier en hun baas voorop staan bemiddelen wij kosteloos.
Voor de financiering van onze activiteiten zijn wij vrijwel volledig afhankelijk van donaties, legaten en
erfenissen en deze worden dan ook zeer gewaardeerd!
Want slechts daardoor zijn wij in staat onze activiteiten ten behoeve van baasjes en bouviers te blijven
uitvoeren en ontwikkelen!

In aanvulling op de bemiddeling bij de herplaatsingen geven wij tips en advies over verzorging, gedrag en
opvoeding. Wij proberen de aandacht voor de herplaatsbouviers en onze naamsbekendheid te vergroten
door de publiciteit op te zoeken en door het organiseren van wandelingen, trimclinics en dergelijke en het
deelnemen aan evenementen.

                   


Wij hopen dat er, dankzij onze hulp en steun minder bouviers in het asiel belanden en volgens veel mensen
lukt dat best aardig. Regelmatig treffen wij op onze evenementen de herplaatsbouviers met hun nieuwe
baas. Geweldig om dan die blije gezichten en bekkies van de boefjes te zien. We zijn blij dat we mensen en
bouviers kunnen helpen, dat geeft een enorm positief gevoel en daar doen we het voor.

Wilt u de stichting Bouviersupporters steunen …dat kan….Uw donatie kunt U overmaken op
IBAN: NL82 RABO 0160 4492 86, Rabobank Enschede - Haaksbergen
BIC: RABONL2U van Stichting Bouviersupporters.2 januari 2019.

Stichting
Bouviersupporters
Bemiddelt bij het herplaatsen van Bouviers
© Stichting Bouviersupporters 2010 - 2019